Gıyabında Ne Demek? (Question)

Gıyabında konuşmak ne demek?

Gıyabında konuşmak ne demek? deyiminin anlamı, açıklaması ve örnek cümleleri: Kendi yokken, arkasından.

Gıyabımda ne demek?

Arapça kökenli bir sözcük olan gıyab, görünürde olmamak manasına gelir. Bu kelimeden türetilmiş olan gıyaben sözcüğü de, kendisi o anda orada olmayan kişiler hakkında söylenen kalıplaşmış bir sözcüktür. Henüz tanışılmamış ama hakkında az çok bir şeyler bilinen kişiler hakkında da gıyaben kelimesi kullanılır.

Gıyabında ne demek TDK?

Adını, sözünü başkalarından duyarak, görmeden: “Ben teyzenizin kızıyım, sizi de gıyaben tanırım.” -R. H.

Efradı ne demek?

Efrad kelimesi fert kelimesinden türetilmiştir ve fertler, bireyler, şahıslar anlamına gelir.

Nezdimde ne demek TDK?

Nezdimde mi nezdinde mi? Kelime anlamı itibariyle nezdinde ‘yanında, huzurunda ve gözetiminde’ anlamları taşımaktadır. Bu üç anlam kapsamında farklı cümlelerde gündelik yaşamda rahatlıkla kullanılabilir. Bir kişi ya da bir eşya ve benzeri unsurun yanında, huzurunda ve gözetiminde olarak dile getirilmektedir.

Ihtilatlı ne demek?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan ihtilat kelimesi halt sözcüğünden türetilmiştir. Halt, iki ya da daha fazla sayıdaki şeyi birbirine karıştırmak anlamına gelirken, ihtilat kelimesinin sözlük anlamı görüşmektir. Tıp literatüründe ise bu kelime, kafa karışıklığı ve zihin bulanıklığı anlamında kullanılır.

Gıyabi nedir ne demek?

Yokluk, bulunmama, yitiklik. Absence.

Onun nezdinde ne demek?

Kelime anlamı itibariyle nezdinde ‘yanında, huzurunda ve gözetiminde’ anlamları taşımaktadır. Bu üç anlam kapsamında farklı cümlelerde gündelik yaşamda rahatlıkla kullanılabilir. Bir kişi ya da bir eşya ve benzeri unsurun yanında, huzurunda ve gözetiminde olarak dile getirilmektedir.

You might be interested:  Cihat Ne Demek?(Çözünme)

Entelektüel olmak ne demektir?

Entelektüel ya da aydın veya münevver, zekâsını ve analitik düşünme yetisini mesleği gereği ya da şahsî amaçlarına erişmekte kullanan kişi. Mesleği, mal ve hizmet üreten diğer meslek gruplarından farklı olarak, fikir ve bilgi üretmek ve/veya yaymak olan kişi (akademisyenler, bilim insanları vb).

Babında ne anlama gelir?

Babında kelimesi, sebebiyle, amacıyla ve ”o bağlamda” anlamına gelir. Aynı şekilde ”hatırlatma babında ” kelimesi de hatırlatma amaçlı demektir.

Buna binaen ne demek?

Buna binaen ne? Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.

Efradı ahali ne demek?

Evdeki kişiler, ev ahalisi.

Ifrat ne demektir kısaca?

– Herhangi bir konuda çok fazla ileri gitme, ölçüyü aşma, aşırı davranma, taşkınlık ve tefrit karşıtı.

Telakki eder ne demek?

Dilimize Arapçadan geçen telakki kelimesi, lika sözcüğünden türetilmiştir. Lika karşılaşmak, kavuşmak ve görüşmek anlamına gelirken, telakki kelimesinin sözlük anlamı görüş ve fikirdir. Telakki etmek ise bir şeyi öyle kabul etmek, öyle saymak anlamında kullanılır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *