Getto Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Getto insan ne demek?

Getto, bir kentin herhangi bir azınlıkça yerleşilen bölümüne genel olarak verilen ad. Ortaçağda şehirlerde yabancılar gözlem altında ve hususi mahallerde yaşamak zorundaydılar. Yahudiler gibi gruplar kamusal haklardan mahrum olarak şehrin periferisinde (kenar mahallesinde) yaşıyordu.

Getto gettolaşma nedir?

“ Getto ” terimi Venedik’te 1516’da oluşturulan, Venedikli yetkililerin şehrin Yahudilerini içinde yaşamaya zorladıkları bir Yahudi mahallesinin adından gelmektedir. Alman yetkilileri ilk gettoyu Polonya’da, Piotrków Trybunalski’de Ekim 1939’da kurdu. Birçok yerde gettolaşma göreli olarak kısa sürdü.

Ghetto tarzı ne demek?

Kısaca getto, azınlık bir grubun sürüldüğü ya da barındığı yer ve yaşam biçimi demektir. Getto sadece mekan farklılığını ifade etmez. Mekanla birlikte ideolojik ve kültürel farklılığı da ifade etmektedir.

Gettolaşma ne demek TDK?

kentin diğer yaşam alanlarıyla bütünleşmemiş, ayrışmış bölümlerinden, kendine özgü yaşam biçimleri ve sosyokültürel yakınlıkların oluşturduğu kümelenme.

Ghetto ne demek ekşi sözlük?

ortaçağda bazı avrupa şehirlerinde yahudi mahallelerini anlatan bu sözcük günümüzde metropollerin mahrumiyet bölgelerini anlatır. viyanadaki yahudi mahallesinin adı getto ‘dur ki, bu isim sonunda genelleşerek özel isimden cins isim statüsüne geçmiştir

Getto nedir TDK?

Ghetto kelimesi TDK sözlüğünde anlamı bulunmaktadır. Dilimizde sözlüklerde Getto olarak geçmektedir. Ghetto kelimesi Avrupa ülkelerinde Yahudilerin gönüllü olarak veya zorla yetiştirildikleri ve her şekilde gereksinimlerini başka bir yere gitmeden karşılayabildikleri mahalle anlamına gelmektedir.

Günün mottosu ne demek?

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız bir kelime olan motto kelimesi İtalyancadan dilimize geçmiştir. TDK’ya göre anlamı ‘özdeyiş, slogan’dır. Genel olarak belli bir düşünce biçimine sahip olmamız da bir mottomuz olduğu anlamına gelmektedir.

You might be interested:  Kalibrasyon Ne Demek?

Referandum kelimesinin anlamı nedir?

Referandum ya da plebisit; anayasa değişikliği, yasaların kabulü gibi bazı önemli meselelerde halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır. Referandumda halkın iradesi idareye doğrudan doğruya yansımakta olup doğrudan demokrasinin güzel bir örneğidir.

Perifer nedir ne demek?

Perifer sözcüğü bir bölgenin ya da alanın çeperi demektir. Tıpta ise beyin ve omurilik haricindeki tüm uzuv ve organlar perifer ya da periferik olarak tanımlanır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *