Fütursuz Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Fütursuz konuşmak ne demek?

Fütursuzca konuşmak ne demek? Türk Dil Kurumu fütursuz kelimesini çekinmez ve umursamaz olarak anlatmaktadır. Yani bazı durumlara pek aldırış etmeyen, ortaya doğacak durumları umursamayan ve olacaklara karşı çekinmeyen insanlar için bu ifadenin kullanımına yer verilmektedir.

Fütur etmek ne demek?

Fütûr ne demek? 1. Bezginlik, usanç, bıkkınlık, bezginliğin verdiği gevşeklik ve gayretsizlik: Çalış delikanlı, gayretine fütur getirme (Nâmık Kemal).

Fütürlü ne demek?

füturlu, kederli, üzgün, bezgin.

Umarsız insan ne demek?

Umarsızca kelimesi “umar” kökünden türetilmiştir. TDK’ya göre “umar” kelimesi “çare”, “ umarsız ” sözcüğü “çaresiz, çıkar yolu olmayan” anlamına gelmektedir. Umarsız kelimesi “çaresiz” anlamını taşırken, “umursamaz” kelimesi ise “aldırış etmez, önem vermez, ciddiye almaz” manasını taşımaktadır.

Şavk ne demek kökeni?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Şavk kelimesi, ”şevk” kökünden türetilmiştir. Şevk, hem istek ve arzu hem de parlak anlamına gelir. Halk arasında yaygın olarak kullanılan şavk kelimesinin sözlük anlamı ise ışıktır. Bu kelime genellikle ay sözcüğüyle birlikte kullanılır.

Fahri yazar ne demek?

Fahri yazarlar bir araştırmada yazar olarak geçen fakat yazarlık kriterlerini karşılamayan kişilerdir. Bu tür yazarlık uygulamaları, kişileri olduklarından fazla bir yetkide gösterdikleri için kurumlar ve yayıncılar tarafından kabul görmezler.

ZECR ne demek?

zecr / زجر Menetme, engel olma. Nehyetme. Zorlama, zorla yaptırma. Önleme.

Umursuz olmak ne demek?

‘Çıkar yolu olmayan, öyle kalakalmış bir başına gariban gariban’ anlamlarına geliyor.

You might be interested:  Lojistik Ne Demek?(Çözülmüş)

Üstün körü ne demek?

Üstünkörü kelimesi, herhangi bir işi özen göstermeden fazla incelemeden alelade yapma şeklinde ifade edilen bir kavramdır. Türk Dil Kurumu üstünkörü kelimesini; bir işin inceliklerine inilmeden, yüzeysel olarak, gelişigüzel bir şekilde baştan savılarak yapılması şeklinde açıklamaktadır.

Umarım ne anlama gelir?

TDK’ya göre umarım kelimesi bir kişinin gerçekleşmesini istediği bir durum veya bir olay söz konusu olduğunda kullanılan bir kelimedir. Umarım kelimesinin anlamı aynı zamanda da sanmak ve tahmin etmek olarak da ifade edilmektedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *