First Name Ne Demek?(Çözülmüş)

First Name türkçesi ne demek?

First name kelimesi tek tek Türkçe anlamına bakıldığı zaman first kelimesi ilk anlamına gelmektedir. Birçok kişinin bilindiği gibi name kelimesi de isim anlamına gelmektedir. Yani first name Türkçede ilk isim veya ad anlamına gelmektedir.

Last name ne anlama gelir?

Last name kelimesinin Türkçe karşılığı soyadıdır.

First ne demektir?

İsim (zaman, sıra, rütbe, durum vb. itibarıyla) birinci, ilk, başta gelen.

Middle name ne demek Türkçe?

Ingilizce- Türkçe Çeviri İsim ad, isim, göbek adı ile soyadı arasındaki ad.

First last name ne demek?

First and last name. İlk ve son isim.

Türkçede What is your name ne demek?

WHAT IS YOUR NAME NE DEMEK TÜRKÇE ÇEVİRİSİ Ne demek sorusuna cevap verecek olursak, bu soru Türkçe “Adın ne?” demektir. Motamot çevirisi “Senin adın ne?” şeklindedir, ancak “Adın ne” ifadesi de bu cümleyi karşılamaya yeterlidir.

Soy isim ne demek ingilizce?

Soyisim, isim aile adı, yaş, bağlı olduğu din. Surname, name, patronymic, age, religion. Name, surname, nationality.

Enter your name ne demek türkçesi?

Please enter your name. Lütfen adınızı giriniz.

Comments ne demek?

yorum(lama), tefsir, düşünce, görüş, mütalea, mülâhaza. açıklama, açımlama, izahat. söz, fikir, görüş.

You might be interested:  Müteselsil Ne Demek?(Çözüm bulundu)

First Lady ne anlama geliyor?

First Lady ‘nin Türkçe anlamı kısaca cumhurbaşkanının adıdır. Yani devlet başkanının karısı anlamına gelir.

Write türkçesi ne demek?

İngilizce olarak kullanılan Write kelimesinin, Türkçe anlamı yazmaktır. Yazma fiili olarak bilinen bir kelimedir.

Take photos ne demek türkçesi?

take photo {fiil} fotoğraf çekmek {fi.}

Middle name ne yazılır?

middle name n. ikinci isim, ikinci ad i.

Suffix ingilizce ne demek?

bir affix türü. morfolojik olarak serbest morfem değildir, klitiklerden (bkz: clitic) temel farkı da hiçbir şekilde serbest formumun olmamasıdır. dilimizde, diğer pek çok dile kıyasla kat kat fazla sayıda bulunurlar. ingilizce suffix bakımından zayıf bir dildir.

In Care Of ne demek?

ingilizcede, başkasının adresinde bulunan birisine göndermek üzere bi şey postalanacak ve/ya bir form doldururken kişi, adres satırına, geçici, kendi adresi olmayan bi adres yazacaksa, bunu belirtmek için kullanılan ifade. zarfların üzerinde c/o şeklinde kısaltılır. bizdeki “eliyle” ifadesine tekabül eder.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *