Fezleke Ne Demek? (Correct answer)

Hukukta fezleke ne demek?

Fezleke, herhangi bir konuda verilen kararın kısa bir özet haline getirilmesidir. Fezlekeler genellikle halk tarafından, gazete, radyo ve televizyonlardan duyulmaktadır. Örneğin bir meslekte genellikle bu meslek siyasi veya hukuk olur çünkü fezlekeler en çok bu alanlarda görülür.

Fezleke hazırlanması ne demek?

Fezleke yazılırken ortada bir suç varsa, mutlaka suç unsuru, suçun yeri, tarih ve saati ve suçun delili eksiksiz bir şekilde, en yalın, kafalarda soru işareti bırakmayacak ve kapsamlı bir şekilde anlatılır. Şüphelinin kişisel bilgileri, aile bilgileri, ikamet adresi eksiksiz bir şekilde kayıt altına alınır.

Edebiyatta fezleke nedir?

“Bir olayın, meselenin veya raporun esas noktalarını ve sonucunu açıklamak üzere hazırlanan özet veya kısaltma” anlamına gelen fezleke terimi, Osmanlılar’da resmî bir evrak türü olmaktan ziyade bu tür hulâsaları ifade etmek için kullanılan genel bir tabirdir.

TDK fezleke nedir?

Türk Dil Kurumu ‘nca verilen bilgiye göre bir konuda verilen kararın kısa bir özet halinde yazılmış şekline fezleke adı verilir. Yine siyasetle ilgili bir durumda belirli bir konu ya da kanun yazılarının uzun halinin kısa bir özet haline getirilmiş haline de fezleke ismi verilir.

Ceza hukukunda fezleke nedir?

Fezleke, her hangi bir kararın ya da sorunun kısa yazımı ya da anlatımına denir. Fezleke hukukta bir mahkeme kararının, bir hukuki bir soruşturmanın özetine denir. İdari soruşturma açılan kişi ya da kurumlar hakkında, müfettişlerce ya da soruşturma kurullarınca düzenlenen raporlara da fezleke denir.

You might be interested:  Rücu Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Kolluk fezlekesi ne demek?

kolluk makamlarının tahkikat evrakını savcılığa takdim ederken üstüne iliştirdikleri ve soruşturmayla ilgili düşüncelerini ifade eden yazıdır. hukuki bir bağlayıcılığı yoktur.

Fezleke nasıl hazırlanır Jandarma?

Fezleke düzenlenirken dikkat ve özen gösterilmeli, tarafların kimlik ve adres- telefon bilgileri özellikle TC kimlik numarası mutlaka yazılmalı, fezlekenin olay kısmında, öncelikle olayın hangi tarih ve saatte, nasıl haber alındığı belirtilmeli, daha sonra ayrı bir “paragraf”ta olayın kısaca özeti ve esasa etkili

Fezleke kim yazmış?

Fezleke -i Târihi Osmânî, Ahmet Vefik Paşa’nın yazdığı, ilk baskısı 1869’da (kimi kaynaklara göre 1863/1864) yapılan bir tarih kitabıdır. Eser, 36 yıl boyunca Osmanlı rüştiyelerinde (orta dereceli okullarda) ders kitabı olarak okutulmuştur.

Fezleke nedir özellikleri?

Fezleke, herhangi bir kararın ya da sorunun kısa ve öz olarak anlatılmasıdır. Herhangi bir sorun hakkında kısaca bilgi verilmeye çalışılmasıdır. İdari soruşturma açılan kişi ya da kurumlar hakkında, müfettişlerce ya da soruşturma kurullarınca düzenlenen raporlara da fezleke denir.

Polis fezleke nedir?

Bir mahkemede dava ya da karar ile ilgili metinlerin özetine de fezleke adı verilebilir. Teftişle görevli olan kurumlar ve makamlar da mahkemeler ve siyasi partiler gibi raporların özetlerini hazırlayabilirler. Bu özetlere de fezleke ismi verilir.

Fezlekeli tahkikat evrakı nedir?

Fezleke, bir tahkikat veya muhakeme zabtının hülasası demektir. Fezleke, soruşturma veya cevaplı rapor konusu olmayan hususlarda belirli bir durumun aydınlatılmasına yönelik olarak inceleme raporu düzenlenir. Özet haline getirilmiş teftiş raporlarıyla kısaltılmış eserler için de bu terim kullanılmıştır.

Fez ne demek TDK?

Ucu bucağı bulunmayan boşluk. Geniş ova.

Tahkikat evrakı ne demek?

Tahkikat, ön incelemeden sonra iddia ve savunmalar ile bunlara ilişkin delillerin değerlendirildiği ve genelde yargılamanın en uzun sürdüğü aşama olarak açıklanabilir. Tahkikatın konusunu, tarafların dilekçelerinde ileri sürdükleri tüm iddia ve savunmalardan oluşturmaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *