Female Ne Demek?(Çözünme)

Female ne anlama geliyor?

Sıklıkla kullanılan Female kelimesinin de Türkçe anlamı kadın veya bayan olarak da adlandırılmaktadır. Female aynı zamanda Türkçede dişi kelimesinin de karşılığı olarak bilinmektedir.

Female hangi dilde?

Bu yüzden kelimenin anlamını farklı platformlar üzerinden soruşturmaktadırlar. Female kelimesi İngilizce kökenli bir kelimedir.

Male türkçesi ne demek?

Male kelimesi İngilizce kelime olarak erkek anlamını taşırken, Gürcü dilinde de ”çabuk” anlamına gelmektedir.

Select Type ne demek?

Türü Seç. Select Type. Tür seç. Select type of recipient.

Last name ne demek çeviri?

Last name kelimesinin Türkçe karşılığı soyadıdır.

Female hangi cins?

Dişi hayvan veya bitki.

Male kadın mı?

Bu doğrultuda male İngilizce olarak erkeği ifade ederken female ise kızı ifade etmektedir.

Male hangi cins?

İngilizce’de “erkek” cinsiyetini ifade etmek için kullanılır. Kadınlar içinse cinsiyet belirtici ifade female’ dir.

Türküdeki male ne demek?

gürcü dilinde “çabuk” anlamına gelen kelime.

Kiza kere ne demek türkçesi?

kürtçede eşşeğin ammı anlamına gelir ve bütün küfürlerin temel öğesini oluşturur.

Malen ne demek TDK?

Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, tüccar malı, emtia.

Select ne demek bilgisayar?

Microsoft SQL Server ortamında veri almanın temeli ” SELECT ” Transact-SQL ifadesidir. Araç çubuğundan SQL Penceresi (SQL Pane) simgesi tıklanarak Sorgu Çözümleyici SQL Penceresi bölümü açılır. ” Select ” ifadesinin kullanılan temel yapısı ” SELECT sütun listesi FROM kaynak listesi” şeklindedir.

You might be interested:  Boy Ne Demek? (Correct answer)

Reset etmek ne demek?

Reset kelimesi Türkçe’de “yeniden kurma, elektronik cihazlarda sıfırlama işlemi” anlamına gelir. İngilizce reset “yeniden kurma, elektronik cihazlarda sıfırlama işlemi” sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce set “kurma, ayağa kaldırma” sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir.

Count türkçesi ne demektir?

Count kelimesi İngilizce bir kelimedir. Bu kelime İngilizce öğrenmek isteyenler için önemlidir. Count, İngilizce bir kelime olup, Türkçe karşılığı miktardır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *