Faal Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Faal durumda ne demek?

Çalışır durumda olan. Etkin. Çok işleyen ve çalışan.

Faal ne demek TDK?

Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif: Medeni milletler arasında faal bir unsur olabileceğimizi ispat etmemiz lazımdır. -F. R. Atay. Çalışır durumda olan.

Gayri faal ne demek TDK?

TDK ‘ya Göre Sözlük Anlamı Türk Dil Kurumu kapsamında kelime anlamı üzerinden gayri faal sözcük grubu ele alındığı vakit, ‘Etkisi olmayan ya da tesirsiz,’ şeklinde anlamları üzerinden kullanılmaktadır.

Ya faal ne demek?

Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif. İşler durumda olan.

Şirket faal ne demek?

çalışan ortaklık Tecimsel çalışmaları süregelen ortaklık.

Teorik etmek ne demektir?

TDK açısından aynı zamanda teorik kelimesi ‘kuramsal’ ifadesine sahiptir. Başta bilim ve eğitim olmak üzere aynı zamanda toplum üzerinde, ekonomik ile sosyopolitik durumları kapsama alan bir felsefe olarak anlatmak mümkün.

Ya Selim ne demek?

Selim ismi erkek bebeklere verilen isimler arasında yer almaktadır. Selim ismi kusuru olmayan, sağlam, doğru olan, tehlikesiz, zararsız, kurtulmuş, samimî, sakin, temiz anlamlarına gelmektedir. Sakin, uslu ve tehlikesiz olan anlamları ile kullanılan isimdir. Selim ismi anlamı itibari ile çokça tercih edilmektedir.

Türkçe faul ne demek?

a. sp. 1. Karşılaşmalarda rakip oyuncuya yapılan kural dışı hareket. Genel kurallara uygun olmayan, hoşa gitmeyen hareket, duruş vb.

You might be interested:  Gürültü Ne Demek? (Question)

Olayın faili ne demek?

Fail işi yapan kişiler için kullanılmaktadır. Örneğin olayın failleri henüz bulunamadı cümlesindeki failler kelimesi olayı yapan veya işleyen kişiler anlamına gelmektedir.

Gayri faal durumda ne demek?

etkisiz. Etkisi olmayan, tesirsiz. Belirli koşullar dışında kimyasal tepkimelere ilgisiz kalan.

Gayri faal şirket ne demek?

Bilindiği gibi, uzun zamandır ticari faaliyeti olmayan içi boş şirketler gayrifaal olarak vergi kayıtları devam etmektedir. Bu şirketlerin vergi dairelerindeki kayıtları çoğu zaman açık tutulmaktadır. [1] Ne var ki,bu şirketlerin tasfiye edilmediği sürece ticaret sicil kayıtları ise devam etmektedir.

Gayrifaal işletme nedir?

Gayri faal mükellef; Vergi Usul Kanununun 160 inci maddesi gereğince işi bırakma bildiriminde bulunması gerekmekle birlikte bildirimde bulunmayanlardan, yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda işi bıraktığı tespit edilen veya bilinen adreslerinde bulunamayan ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi

Idrak sahibi ne demek?

Anlayış, anlama yetisi, kavrayış, akıl erdirme.

Fahri yazar ne demek?

Fahri yazarlar bir araştırmada yazar olarak geçen fakat yazarlık kriterlerini karşılamayan kişilerdir. Bu tür yazarlık uygulamaları, kişileri olduklarından fazla bir yetkide gösterdikleri için kurumlar ve yayıncılar tarafından kabul görmezler.

Faaliyet yapmak ne demek?

Faaliyet yapmak nedir? 1. Çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *