Entrika Ne Demek?

Entrika kurmak ne demek?

Bir işi sağlamak ya da bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, desise, hile. Entrika Çevirmek Ne Demektir?

Argoda entrika ne demek?

Sesli Sözlük – birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika.

Entrika dizi nedir?

Entrikanın kelime anlamı, bir çıkar sağlamak veya birine zarar vermek maksadıyla hazırlanan düzen, hile, dalavere. Roman, hikaye, dizi söz konusu olduğunda ise olay karışıklığı anlamına geliyor entrika. Yerli dizilerin problemi entrikayı salt kötücül bir eylem olarak yorumlamalarından kaynaklanıyor.

Entrika hangi dil?

Fransızca sözcük İtalyanca intrigare “karıştırmak, aklını çelmek” fiilinden türetilmiştir.

Jest cekmek ne demek?

Karşısındakinde hayranlık uyandıracak bir davranışta bulunmak. İnce bir davranışla gönül almak, sürpriz.

Ihtiras ne anlama gelir?

Peki İhtiras ne demek, İhtiras kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? Aşırı, güçlü istek anlamında kullanılan ihtiras kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Türk Dil Kurumuna göre ikinci anlamı tutku olarak nitelendirilen kelime, isimdir. İki heceden oluşan ihtiras sözlük anlamı tutku ile yakın anlamlıdır.

Trajedi yapmak ne demek?

Konusunu efsanelerden veya tarihsel olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, facia, tragedya, ağlatı.

Kamufle nasıl yazılır TDK?

Kamufle mi kamufle mi? Kamufılaj – Kamuflaj ✔ Kamuflaj kelimesi belirttiğimiz şekilde yazılır.

Hile ne anlama gelir?

a. (hi:le) 1. Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, ayak oyunu, alavere dalavere, desise, entrika: “Gayet basit bir hile ile, saflığından istifade ederek işi başardı.” -R. H. Karay. 2.

You might be interested:  Irite Ne Demek?

Tiyatroda entrika ne demek?

Entrika kelimesi Türkçe’de “( tiyatroda ) dolambaçlı hikaye” anlamına gelir. Fransızca intrigue “( tiyatroda ) dolambaçlı hikaye” sözcüğünden alıntıdır.

Hile desise ne demek?

a. (desi:se) esk. Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika: “Bilmem hangi ağa desiseyle işret meclisine davet ettiriyor.” -O. Kemal. desise, 6 karakter ile yazılır.

Entrika plus nasıl oynanır?

Entrika oyununda herkes, elinde dilediği karakter kartı olduğunu iddia etmekte ve ilgili kartın hamlesini yapmakta özgür, ta ki diğer bir oyuncu kendisine meydan okuyana kadar. Meydan okumak ise ayrı bir cesaret isteyen konu çünkü karşı taraf iddiasını ispatlarsa, karakterini kaybeden siz oluyorsunuz!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *