Entel Ne Demek? (Question)

Entel insan ne demek?

Entelektüel olmak için özen gösteren kimselere entel denmektedir. Yani aydın olmak için çaba gösteren kişilere verilen bir isimdir. Fikir üretmek ve fikir sunmak gayreti içerisinde bulunmaktadırlar.

Entel ne demek argo?

i. (Kökü belli değildir) argo. Görgüsüz, kaba saba, saldırgan kimse: “Sokak magandaları.”

Entel konuşmak ne demek?

1. Laf üreten, aydın olmaya kalkışan.

Entel dantel kime denir?

entel:entelektüel özentisi. dantel:bayanların geleneksel işleme sanatıdır. buna göre entel dantel: özenti entelektüel işleme anlamına gelmektedir. ama günümüzde sırf kafiyeli olsun diye ortaya atılmış, entelektüel geçinen kişileri küçük görmek için söylenen alaycı sözdür.

Entel pazarı ne demek?

avcılar sahil’de tüm yaz boyunca her akşam kurulan ıvır zıvır çarşısının resmi adı. görünüşe bakılırsa artık kışın da açılacak. 1990’ların başında ortaköy’de kurulan pazara verilen isim.

Entel Kuntel ne demek?

(bkz: entel dantel)’in mutasyona uğramış hallerinden biri bu ifade yerine sadece dantel kullanıldığı da vakidir. entel dantel ile antin kuntinin birleşiminden meydana gelen mutant terim.

Elit bir kesim ne demek?

Elit kelimesi daha çok toplumun sosyetik kısmı için kullanılır. Elit konuşma dilinde etkin mevkilerde bulunan itibarlı kesim için söylenmektedir. Kelime ve terim anlamı olarak ise her açıdan kültürlü kişi ya da kişilere denilir. Elit birey için değil, toplumun belirli bir kısmı için kullanılır.

You might be interested:  Gbt Ne Demek?

Entel mi entelektüel mi?

Bu kelimenin “ entelektüel mi, entellektüel mi ” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı entelektüel şeklinde olmalıdır.

Entelektüel birikim ne demek?

İşte resmi tanımlamalarıyla entelektüel kavramı Zekasını ve analitik yetisini mesleği gereği ya da şahsî amaçlarına erişmekte kullanan kişi. Kapsamlı bilgi ve birikim gerektiren soyut konularla derinlemesine ilgilenen kişi.

Entelektüel ne demek TDK?

Din, bilim, sanat tarihi gibi uzmanlık alanlarında eğitim görmüş kişilere entelektüel denir. Aynı zamanda mesleği gereği çok fazla araştırma yapan, kültür seviyesi ortalamanın üstünde olan ve eserleriyle topluma yol gösteren bireyler de entelektüel olarak tanımlanır.

Radikal değişiklikler ne demek?

Sosyal meselelere temelden ve alışılagelmiş, denenmiş usûl ve prensiplerden tamâmıyle farklı şekilde çözüm bulma hareketi, kökten ve tamâmen değişme, değiştirme hareketi olarak ifade edilir.

Nezih ol ne demek?

Rahat ve huzur veren; güzel, kibar.

Dantel erkek ne demek?

Vikipedi’ye sordum, şöyle bir tanım getirdi: Kafası işleyen kişi, fikir adamı.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *