Entegre Ne Demek?

  • () — 100
  • () — 1000
  • () — 10 .
  • () — 10 .

Entegre etmek ne demek?

Entegre olmak bütünleşmek ve uyum sağlamak olarak tanımlanabilir. Entegre etmek ise birleştirmektir. Entegrasyon işleminin yapılması entegre edilmesi olurken işlemin kendisine entegre olmak denilebilir. Farklı sistemlerin bir arada çalışması entegre olmak terimine örnek olabilir.

Entegre ne demek örnek cümle?

entegre: sanayi, teknoloji ve plânlama alanında birçok sıfat tamlamaları kuran entegre sözü için teklif ettiğimiz karşılık: bütünleşmiş. örnekler: bütünleşmiş sanayi, bütün-leşmiş tesis, bütünleşmiş devre, bütünleşmiş plân.

Topluma entegre olmak ne demek?

Entegre olmak, toplum olarak adlandırılan bütüne ait bir parça olmak, bütünleşmek, uyum sağlamak, ortak kimlik, değer ve fikirleri paylaşmak demektir.

Entegre üretim ne demek?

Entegre tesis, bir ürünün üretimden itibaren tüm süreçlerinin kontrol edildiği tesislere denir. Üretim sürecinde birbirinden alakasız pek çok işlem olsa da bu işlemler tek bir çatı altında birbirine uyumlu hale getirildiği için entegre tesis adı verilir.

Entegre bozulursa ne olur?

Telefonun anakartında şarj olmasını sağlayan entegre arızalandığı zaman, telefonun şarj harcama dengesi kaybolur ve ileri safhaya giderse kısa devre duruma düşerek telefon tamir edilene kadar açılmaz. Şarj entegresi arızalandığı zaman telefon sürekli olarak enerji (akım) çeker.

You might be interested:  Habis Ne Demek?(Çözünme)

Entegre nedir biyoloji?

Entegrasyon, biyolojide, bir organizmanın örtüsünü oluşturan özellikler ağı. Aynı zamanda dışarıyla iletişim kurarak bir organizmanın belirli bir ortamda yaşamasını sağlar.

Entegre ne demek Tıpta?

Entegre, bütünleşmiş anlamına gelmektedir. Tıpta sık olarak kullanılan terimlerden biridir.

Entegre şirket nedir?

hammaddeden son mamule kadar bütün ara kademeleri kendi içerisinde üreten fabrikalar bütünü.

Entegre nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Entegre etmek şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Bütünleştirmek şeklinde olmalıdır.

Entegrasyon nedir örnekler?

Entegrasyon, insanların bir toplumla bütünleşmesini, o topluma uyumunu anlatmak için sık sık kullanılan bu sözcük kısaca anlamı bütünleşme ve uyumdur. Örneğin; Almanya’da yaşayan Türk işçilerinin Alman toplumuyla uyumu. Entegre ise, sanayi, teknoloji ve planlama alanında kullanılır. Bu kavramın anlamı bütünleşmektir.

Nüve ne demek TDK?

Nüve sözcüğü, TDK sözlüğünde bulunan ve Arapça kökenli bir kelimedir. Nüve, bir şeyin özü anlamına gelmekle birlikte, çekirdek olarak tanımlanabilmektedir.

Dikey entegrasyon nedir örnek?

Dikey entegrasyon sistemine örnek olarak araba üreten bir firmanın tekerlek üreten bir firmayla birleşmesi örnek verilebilir. Aynı zamanda bir hava yolu şirketinin bir seyahat şirketiyle veya sigorta şirketiyle birleşmesi de dikey entegrasyona örnektir.

Entegre yapı ne demek?

Entegre, üzerinde minyatürleştirilmiş aktif cihazlar (örneğin transistörler ve diyotlar) ve pasif cihazların (örneğin kapasitörler ve dirençlerin) olduğu, tek bir ünite olarak üretilen bir elektronik devre setidir.

Tam entegre tesis ne demek?

Kanatlı sektöründe tam entegre olmak damızlık, kuluçka, yem fabrikası ve kesimhaneye aynı şirket çatısı altında sahip olmanız demektir.

Kaç çeşit entegre vardır?

Entegreler, sahip oldukları transistör tipine göre TTL ve CMOS olmak üzere iki farklı çeşide sahiptir. TTL entegrelerde BJT tipi transistörler bulunurken CMOS entegrelerde MOSFET tipi transistörler bulunur. TTL ve CMOS entegrelerin lojik 1 ve 0 için kullandığı gerilim eşikleri farklıdır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *