Enikonu Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Enikonu ne demek cümle?

Enikonu kelimesi cümle içinde zarf görevinde kullanılır. İçerisinde iyice ve oldukça anlamlarını barındırır. TDK bu ifadeyi Tarık Buğra’nın “Rıza efendi artık enikonu zengindir” ifadesi ile örneklendirmiştir.

Enikonu ne demek Ekşi?

güzel türkçemizden bir zarf. tdk şu karşılığı veriyor: iyiden iyiye, iyice, oldukça.

Enikonu düşünmek ne anlama gelir?

İyiden iyiye, iyice, oldukça anlamına gelir.

Yalın kat ne demek kısaca?

Yalınkat kelimesinin anlamı TDK tarafından “bir tek katı olan, tek kat ” şeklinde verilmiştir. Kelimenin diğer anlamı ise “sağlam olmayan, dayanıksız ve ince” şeklinde verilmiştir. Ayrıca kelimenin özellikle edebiyatta kullanılan “derinliği olmayan, basit ve yüzeysel” şeklinde bir mecaz anlamı da söz konusudur.

Enikonu nereden gelir?

Türkçe énüb konub “inerek ve durarak” deyiminden evrilmiştir. in-, kon- maddelerine bakınız.

Enikonu hangi dilde?

Türkiye Türkçesi en- “inmek, alçalmak, çukur olmak” fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir. Yunanca ankinára αγκινάρα “enginar, cynara scolymus” sözcüğünden alıntıdır.

Umarım ne anlama gelir?

TDK’ya göre umarım kelimesi bir kişinin gerçekleşmesini istediği bir durum veya bir olay söz konusu olduğunda kullanılan bir kelimedir. Umarım kelimesinin anlamı aynı zamanda da sanmak ve tahmin etmek olarak da ifade edilmektedir.

Üstün körü ne demek?

Üstünkörü kelimesi, herhangi bir işi özen göstermeden fazla incelemeden alelade yapma şeklinde ifade edilen bir kavramdır. Türk Dil Kurumu üstünkörü kelimesini; bir işin inceliklerine inilmeden, yüzeysel olarak, gelişigüzel bir şekilde baştan savılarak yapılması şeklinde açıklamaktadır.

You might be interested:  Pens Ne Demek?(En iyi çözüm)

Özdeşim nedir ne demek?

Özdeşim, sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Özdeşim, başka birini örnek almak ve onun gibi davranmak, onun gibi düşünmek, onun gibi olma isteği anlamlarına gelen bir kelimedir.

Günü birlik ne demek?

Gece kalmadan aynı gün dönmek üzere. Gelişigüzel.

Veryansın edip ne demek?

Veryansın Etmek Ne Demektir? Veryansın etmek, bir deyimdir. Anlamı ise hiç acıma göstermeden, insafsızca, gaddarca ağzına geleni söylemek ve bir kimseye insaf etmeden saldırmak demektir.

Divane gezmek ne demek?

Divane olmak: Aklı başından gitmek.

Salt anlamak ne demek?

Salt kelimesi yalnız, tek, sadece, sırf, mutlak anlamlarına gelmektedir. Ayrıca içerisine yabancı bir şey karışmamış olan anlamındadır.

Tavsadi ne demek?

(nsz) Bir iş, bir durum vb. gücünü, hızını kaybetmek, yavaşlamak, gevşemek: “Bütün galeyanı, bu taş gibi karşısında oturan, her an fırlayacak adam önünde tavsadı.” -N. Hikmet. Hızı, tezliği, gücü azalmak, sönmeye başlamak.

Sığ düşünce ne demek?

Mecaz Ayrıntıya inmeyen, yeterli olmayan, yüzeyde kalan: ” Sığ düşünce.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *