Elem Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Elemin ne demek TDK?

Türk Dil Kurumu’nun kapsamına göre elem kelimesi anlamı şu biçimdedir: Acı, keder, dert, üzüntü şeklinde açıklanır.

Üzüntü keder elem nedir?

Genellikle çok önem verilen bir varlığın yitimi sonucunda duyulan üzüntü ya da sorunun yarattığı sıkıntı.

Elemi ne demek anlamı?

Vernik yapımında kullanılan parlak bir reçine.

Öngörü yapmak ne demek?

ÖNGÖRÜ ➡bir işin ilerde ne durum alacağını kestirme, önceden anlayabilme, tahmin etme.

Perva ne anlama geliyor?

Farsça bir sözcük olan perva, çekinmek ve korku duymak anlamına gelir. Bu kelimenin sonuna getirilen olumsuz ekiyle oluşturulan pervasız sözcüğü, hiç kimseden korkusu ya da çekincesi olmayan kişiler için kullanılır. Bu iki kelime cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir.

Yansız ne demek TDK?

Birinden yana olmayan veya bir düşünceye, bir isteğe katılmayan, onu desteklemeyen, yan tutmayan, tarafsız, bitaraf, nötr: “Dünya tarihinde, çağının sorunları karşısında büsbütün yansız ve edilgin kalmış bir tek büyük yazar göstermek kuşkusuz güç olacaktır.” -N.

Üzüntünün eş anlamlısı keder mi?

Keder üzüntü, dert anlamlarını taşır. Yazılışları ve okunuşları farklı olsa bile her ikisi de aynı anlam üzerinden farklı yerlerde değerlendirilmektedir. Buna göre keder kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük acı, dert, elem, gam, hüzün, ıstırap, ızdırap, sıkıntı, tasa ve üzüntüdür.

Yadsımak inkar etmek mi?

Kişinin yaptığı, söylediği veya tanık olduğu olay ve eylemleri, yapmamış veya olmamış gibi davranmasına yadsımak deniyor. Eş anlamlısı olarak da inkâr etmek kabul ediliyor. Bir eylemi görmediği, şahit olmadığı veya bir sözü duymadığı, söylemediğini belirtmek, yaptığını saklamak olarak geniş anlamı bulunuyor.

You might be interested:  Fitoterapi Ne Demek?

Rıhtım boyu ne demek?

Rıhtım boyu: Limana aynı anda yanaşacak gemi sayısına göre belirlenir. En genel olarak, tam gemi boyuna bir emniyet mesafesinin eklenmesi suretiyle, n tane geminin yanaşması için gerekli rıhtım boyları hesaplanır.

Mihneti dünya ne demek?

mihnet::: (a. i. c.: mihen): 1) zahmet, eziyet. 2) gam, keder, sıkıntı, dert. 3) belâ, musibet.

Öngörülü insan ne demek?

” Öngörü ” denince aklımıza, ” öngörülü insan ” kavramı da geliyor. Bunun anlamı ise, tarafsız ve soğukkanlı bir şekilde kendini kontrol eden insandır. Öngörülü kişiler, tahmin yürütme yaparken mümkün olduğunca korku, heyecan ve sevinç gibi duygu durumlarını kontrol ederler.

Öngörülü davranmak ne demektir?

Bir işin ileride nasıl olacağınıkestirerek ona göre davranan, öngörüsü olan, durendiş.

Öngörü yeteneği nedir?

Öngörü, gelecekte ne olacağını veya neye ihtiyaç duyulacağını tahmin etme yeteneği veya tahmin etme eylemidir. Araştırmalar, insanların günlük düşüncelerinin çoğunun gelecekteki potansiyel olaylara yönelik olduğunu göstermektedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *