Ekseriyet Ne Demek?

Ekseriyet ne demek TDK?

Ekseriyet Kelimesinin Anlamı: Çoğunluk, çokluk, sayıca çok olmak ya da sayıca üstün olmak anlamlarına gelen bir kelime olarak kullanılmaktadır. Çoğunluk ve ekseriyet kelimeleri aynı anlama gelen eş anlamlı kelimelerdir. Ekseriyet ile ilgili Cümleler: *Meclisin ekseriyeti benimle aynı kanaate vardı.

Ekseriyeti mutlaka ne demek?

ekseriyet -i mutlaka / اَكْثَرِيَتِ مُطْلَقَه Büyük çoğunluk.

Insanların ekserisi ne demek?

Büyük cemâat, insan kalabalığı. Ekseriyet.

Hicvediyor nedir?

HİCVETMEK – HİCVEYLEMEK birl. geçişli f. (Ar. hicv + Türk. etmek, eylemek) Nazım ve nesir yoluyle bir kimsenin kusurlu ve hatâlı taraflarını ortaya koymak, yermek, kötülemek, zemmetmek: Bugünden ahdim olsun kimseyi hicvetmeyim illâ / Vereydin ger icâzet hicvederdim baht-ı nâ-sâzı (Nef’î).

Ekser ne demek?

ekser / اكثر / اَكْثَرْ Pek fazla. Daha çok. Kesrette olan. En çok.

Ekseriyet nedir hukuk?

çoğunluk demektir. hukuki olarak üç çeşiti vardır. 2) nisbi ekseriyet *: bir grupta toplanan oyun diğer gruplarda toplanan oylara oranla hakim durumunda bulunması ile sağlanan çoğunluktur. 3) mukayyet ekseriyet: kanunen belli bir oran içinde oy toplamayı zorunlu koşan çoğunluktur.

Teşkil olan ne demek?

teşkil etmek ne demek? Oluşturmak, ortaya çıkarmak. Bazen o kadar güzel ve orijinal şeyler söylüyordu ki onları dinlemek itaba ve hücuma maruz kalan için bile bir zevk teşkil ediyordu. Constitute.

Sahavet ne demek?

El açıklığı, akılık, seleklik. Cömertlik. Muhtaç olanlara yardım etmek. Muhtaç olanlara çok ihsan etmek.

You might be interested:  Alyeska Ne Demek?(Çözünme)

Mutamediyen ne demek?

Mütemadiyen Arapçadan gelen ve Türkçede yaygın kullanılan sözcüklerden biridir. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman anlamı, ‘Ara vermeden ve sürekli olarak’ biçiminde ifade ediliyor.

Hiciv nedir ne anlama gelir?

Hiciv, edebiyat ve sanatta, bir kişi, bir olay ya da durumun, iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirildiği bir tür. Hiciv terimi, hicviye ve yergi ile eş anlamlıdır.

Hiciv ne demek TDK?

Hiciv kelimesinin TDK sözlüğünde tek bir anlam yer almakta ve yergi anlamını taşımaktadır. Hicvetmek Ne Anlama Gelir? Hicvetmek kelimesi hiciv kelimesinden türetilmiş bir kelimedir. Hicvetmek kelimesi alay yoluyla yermek anlamına gelmektedir.

Hamster TDK sözlüğünde ne diye geçiyor?

Hamster, TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğünde hangi adla geçer sorusunun cevabını vereceğiz. (karşılık: cırlak sıçan, Cricetus cricetus) Kemiriciler (Rodentia) takımının sıçangiller (Muridae) familyasından bir memeli türü.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *