Eğreti Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Eğreti nedir TDK?

Eğreti durmak, yakışmamak, uygun görünmemek ve geçici olmak manasına gelir.

Eğretli ne demektir?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan eğreti kelimesi, ariyet sözcüğünden türetilmiştir. Günümüzde bu sözcük, birisinin üstünde iyi durmayan kıyafetleri ya da birine yakışmayan davranışları tanımlamak için kullanılır.

Eğreti ne demek edebiyat?

İyi yerleşmemiş, yerini bulmamış, belli belirsiz.

Egerti ne demek?

Eğreti, bizim oranın deyimiyle “Geçici gelin” demek.

Dikte etmek ne demek?

Dikte etmek deyiminin Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmıştır. Bu tanım şu şekildedir: Birine isteklerini zorla kabul ettirmek, yazdırmak için söylemek.

Şekil değiştirmenin anlamı nedir?

Mühendislik mekaniğinde cisimlerin uygulanan kuvvetler neticesinde şekillerinin değişmesi anlamına gelir.

Üstün körü ne demek?

Üstünkörü kelimesi, herhangi bir işi özen göstermeden fazla incelemeden alelade yapma şeklinde ifade edilen bir kavramdır. Türk Dil Kurumu üstünkörü kelimesini; bir işin inceliklerine inilmeden, yüzeysel olarak, gelişigüzel bir şekilde baştan savılarak yapılması şeklinde açıklamaktadır.

Muvakkat ne demek?

muvakkat: vakitli. geçici. fâni. devamlı olmayan.

Iğreti mi iğreti mi?

Ariyet sözcüğünden türetilmiş olan iğreti kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiştir. Ariyet, ödünç verilen, kalıcı olmayan anlamına gelirken iğreti de bir şeye sonradan ilave edilen şey demektir. Bazı kaynaklarda ” eğreti ” şeklinde yazılan bu sözcük cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır. Örneğin: 1- İğreti ceket.

You might be interested:  Terkip Ne Demek?

Temcit pilavı ne demek TDK?

Temcit pilavı, sahurda yenen pilav. Aynı zamanda bir olayın veya durumun (her sabah ısıtılarak yenen yemek gibi) tekrar tekrar gündeme getirilmesini eleştirmekte kullanılan bir deyiştir.

Tefe koymak ne anlama geliyor?

Tefe koymak deyimi, birini hoşa gitmeyecek ve onu küçük düşürücü yönleri ile başkalarına tanıtma anlamına gelir. Ayrıca Türk Dil Kurumu resmi sitesinde Tefe koymak deyimini, biri hakkında alaylı dedikodu yapmak şeklinde açıklamıştır. Çekemediği için seni tefe koyuyor.

Muallak yapmak ne demek?

– Sonuca bağlanmamış, sürüncemede kalmış.

Içten pazarlıklı olmak ne demek?

İçten Pazarlıklı Deyiminin TDK Sözlük Anlamı Nedir? TDK’ya göre bu ifade hem mecaz hem de sıfat anlamlarında kullanılmaktadır. Kinini ve öfkesini dışarı yansıtmayan, iyi görünen fakat kötü düşünen kişileri anlatmak için kullanılan bir sözdür.

Ivedi olarak ne demek?

İvedi Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? Çabuk davranma zorunluluğu, hızlı davranmak. Acil yapılan iş. Bir işte aceleci olmak, aciliyet ile birlikte hareket ederek yapmak.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *