Dümen Ne Demek? (Question)

Argoda dümen ne demek?

Hava ve deniz taşıtlarının arka tarafında, dışta bulunan, taşıta istenilen yönü vermeye ve taşıtı belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça. ( argo ) Dalavere, hile.

Dümen neye denir?

Orijinal dilinde ”timon” şeklinde yazılan bu kelime, şilep, feribot ve vapur gibi deniz taşıtlarını istenilen istikamette götürmeye yarayan hareketli parça anlamına gelir. Bunun dışında dümen sözcüğü mecazi anlamda da kullanılır.

Dümen çekmek ne demek?

[1] Yakınlarından habersiz gizli ve yasak ya da hoşa gitmeyecek işler yapmak.

Mazi nedir ne demek?

Mazi kelimesinin TDK sözlük anlamları çok araştırılabiliyor. Mazi sözcüğü TDK’ya göre, geçmiş zaman anlamındadır. Geçmişi ifade eden kelimelerden biri de, mazi kelimesidir. Mazi, çok sık olarak geçmiş anlamında kullanılabiliyor.

Dümen hangi dil?

Dümen kelimesi İtalyanca kökenlidir.

CEZV ne demek?

Cezb kelimesi Türkçe’de “çekme, baştan çıkarma, yerçekimi” anlamına gelir. Arapça sözcük Arapça caḏaba جذب z “kendine doğru çekti” fiilinin masdarıdır.

Yat direksiyonuna ne denir?

Deniz ve hava vasıtalarına yön vermeye yarayan parça. Yüzmekte olan bir gemide su, dümenin iki tarafından geçer.

Geminin alt kısmına ne denir?

Gemi seyrederken rotasını değiştirmekte kullanılan dümen (Rudder), teknenin kıç bodoslamasında bulunur. Yine geminin kıç tarafında bulunan kapalıbir yerde dümen makinesi ve donanımı elektrik gücü ile çalışır.

You might be interested:  Art Niyet Ne Demek?

Aşağı çekmek ne demek?

Taşıtı bir yere bırakmak, koymak. Germek. İçine almak, emmek. Bir yerden başka bir yere taşımak.

Dümen tutmak ne demek Ekşi?

biladeri hapisten çıkan iş adamlarının göze batmadan uzamak için kullandıkları yöntem.

Iskele sancak alabanda ne demek?

Genel ve sıklıkla kullanılan bir gemi dümen komutu da alabanda komutudur. İskele alabanda sözü de dümeni sola doğru tam bir şekilde sonuna kadar çevirmektir. Sancak alabanda ise gemi dümenini sağa doğru sonuna kadar çevirmektir.

Maziye ne anlama gelir?

Geçmişte kalmak, yürürlükten ve işlerlikten çıkmak. To belong to past days.

Mazide kelimesi ne demek?

Maziye karışmak ( mazide kalmak): (deyiminin anlamı) Geçmişte kalmak, yürürlükten ve işlerlikten çıkmak. Geçmişe mazi, yenmişe kuzu derler: (atasözünün anlamı) Bir şey zaman aşımına uğrayınca üzerinde durulmaz; bu nedenle geçmişi unutmak, bugüne ve geleceğe bakmak lazımdır.

Mazisi olmak ne demek?

Geçmiş zaman. Geçen, geçmiş olan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *