Dora Ne Demek?(Çözülmüş)

Dora isminin anlamı (Türkçe)1. En yüksek yer, uç.2. Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe.3. Dağ doruğu.

Dora ismi hangi millete aittir?

Dora Adının Kökeni Dora Türkçe kökenli bir isimdir ve oldukça uzun yıllardır kullanılmaktadır.

Dora kiz ismi midir?

Geçmişten günümüze her dönem konulan isimlerden olan ‘ Dora ‘ unisex (hem erkek hem kız çocuklarına konulan) bir isimdir. İsmin nadir kullanılması ise, aileler tarafından dikkat çekmektedir. Öte yandan, Dora ismi caiz olmayan isimler listesinde değildir.

Dora ne demek kökeni?

türkçede “zirve, doruk” anlamına gelen bir isim.. ayrıca yunancadaki “dorotheos” (tanrının hediyesi) kelimesinin kısaltmasıdır.. bu kelimenin “hediye” kısmını oluşturur, zira yunancada “doron” hediye, “theos” ise tanrı anlamına gelir..

Mia Dora ne demek?

Sözlükte ingilizce miadora benimki demektir.

Dora nasıl bir isim?

Arapça kökenli olmayan bir sözcük olan Dora adı Türkçeden türeyen bir isimdir ve dolayısıyla da Kur’an’da geçme ihtimali bulunmamaktadır. Yine de Türkçe anlam olarak oldukça güzel olan bu isim analizine inananlara göre en üst nokta ve doruk anlamlı bu ismi çocuklarına verebilir.

TDK Dora ne demek?

Dora isminin anlamı TDK ‘da yer alan bilgilere göre şu şekilde: 1. Dağ doruğu.

Dara erkek ismi mi?

Dara isminin cinsiyeti: Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

You might be interested:  Caps Lock Ne Demek? (Question)

Eflal ismi ne anlama gelir?

Eflal isminin 3farklı anlamı bulunmaktadır. Bu anlamların başında cennette bulunan ağaç olmaktadır. Diğer bir yandan bu ağaç bir rivayet olmaktadır. İsmin bir diğer anlamı ise gök mavisi olmaktadır.

Doray ne demek?

eski fin dilinde çakal demek.

Liya ne anlama gelir?

LİYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR? Sabırlı, sabrın en iyisi ve sabrın en güzeli anlamlarını taşımaktadır. Liya ismi modern isimler kategorisinde de yer almaktadır.

Alya ne anlama gelir?

“şeref”, “sema”, “dağ tepesi” ve “yüksek yer” manalarına gelmektedir.. Alya ismi Arapça kökenli bir isim olmasına rağmen Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir.

Lena ne anlama gelir?

Lena ismi Alina ve Helena isimlerinin sonundan gelmektedir. İbranice’de Magdalalı Kadın, Arapça’da bizim için, bizden biri ve insan anlamlarına geliyor. Yunanca’da ise günışığı ya da ayışığı anlamına gelir. Lena şu şekillerde telaffuz edilir; Lii-na, Liyna, Lena ya da Ley-na.

Arden ismi ne anlama gelir?

Erkek çocuklarına verilen Arden ismi, ışık saçan, parlayan anlamlarında kullanılmaktadır. Arden ismi, bazı ünlü kimselerin çocuklarına bu ismi vermesiyle tanınmıştır. Bu isim, “Parlayan, ışıl ışıl olan” anlamında kullanılır.

Hüma ne anlama gelir?

Hüma ismi, saadet, mutluluk ve devlet kuşu anlamlarına gelmektedir. Hüma ne demek? TDK sözlük anlamı ise ‘başına konduğu kişilere mutluluk getiren’ şeklindedir. Hüma isminin anlamı kişilik özelliklerini de oluşturmaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *