Despot Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Despot birisi ne demek?

Her ne kadar Despot kelimesi zorba ya da zor kullanan şeklinde ele alınsa dahi, özellikle bir devleti zor kullanarak baskı altına alan kişi şeklinde ifade edilir. Özellikle bir ülkeyi zora veya baskıya dayatmak suretiyle yöneten kişi biçiminde daha çok kullanılmaktadır.

Despot kelimesinin kökeni nedir?

Köken ve tanım Kelimenin orijinali olan Yunanca despotēs, kabaca “Efendi” anlamına gelir ve kyrios kelimesi ile eş anlamlıdır. Yunaca terimin Latince karşılığı dominus’tur ve despotēs zaman zaman sikke basımında olduğu gibi bazı resmi durumlarda Roma İmparatoruna atıf yapmak için kullanılmıştır.

Despot Bizans ne demek?

Despot ne demek? Despot, Bizans sarayına ait olmakla birlikte Latin İmparatorluğu, Bulgaristan, Sırbistan ve Trabzon İmparatorluğunda kullanılmış olan bir soyluluk unvanı.

Despotizm nedir ne anlama gelir?

Despotizm, ister sıkıca birbirine bağlı bir grup tarafından, ister bireysel olsun mutlak siyasi bir güç ile hükmeden tek bir idari otoriteye sahip hükûmet biçimidir.

Zorba tavır ne demek?

Gücüne güvenerek hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan (kimse), müstebit, despot, diktatör.

Zorba adam ne demek?

zorla yaptıran, acımasız hatta neredeyse diktatör; zalim, despot

Zorba olmak ne demek?

Zorba kime denir? Kendi gücünü daha zayıf kişileri incitmek ya da onları korkutmak için kullanan kişidir. Başka bir deyişle, zorbalığa başvuran, zorbaca davranışı uy- gulayan kişidir.

You might be interested:  Müsemma Ne Demek?

Diplomat ne demek türkçe sözlük?

Diplomat, dış politikayla uğraşan ve ülkesini yurt dışında temsil etmekle görevlendirilen kimsedir. Vatandaşlarının haklarına ve çıkarlarına uygun olarak yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek üzere Dışişleri Bakanlıklarına bağlı olarak atanan kişidir.

Despot ne demek Ekşi?

bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse. mütemadiyen, nefes aldırmadan manevi şiddete maruz bırakan kişiler için söylenir.

Despot Evi kimin?

Bu haftaki konuğum Cunda Despot Evi ‘ni renove ederek turizme açan, inovatif fikirleriyle tarihi bir yapıyı turizme kazandıran değerli iş insanı İsmail Polat. Şirketinizde hangi kollarda faaliyetler yapıyorsunuz? Ana işimiz madenciliğin yanı sıra ambalaj ve gıda sektörlerinde Polat Group olarak faaliyet gösteriyoruz.

Tekfur ne anlama gelir?

Tekfur, Bizans İmparatorluğu zamanında vali düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve Rumeli’deki Hristiyan beylerine verilen genel ad. Tekfur Ermeniceden alıntı bir sözcük olup Osmanlı Türkçesinde Hristiyan hükümdarlara verilen bir sandır. Aslı Takavor, anlamı ise “taç taşıyan”dır.

Aydın despotizmi ne demek?

Aydınlanmacı mutlakiyetçilik (veya Aydınlanmacı despotizm ), hükümdarlarının Aydınlanma’dan etkilendiği mutlâkî krallık yönetimi. Aydınlanmacı krallar, aydınlanma ilkelerini, bilhassa akılcılığı benimserler ve hükümranlıklarındaki bölgelerde bu ilkeleri uygularlar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *