Deşarj Ne Demek?(Çözünme)

Deşarj oluyorum ne demek?

Deşarj olmak: (deyiminin anlamı) İnsan için içini döküp rahatlamak.

Deşarj olmak nedir TDK?

Deşarj olmak ifade özellikle insanlar için söylenmekte olan bir ifadedir. Bu ifade içini dökmek, rahatlamak ya da derdini anlatmak manalarında kullanılmaktadır.

Deşarj ne demek Fizyoloji?

Birikmiş enerjinin ansızın kaçması veya serbest hale geçmesi. Discharge.

Deşarj hangi dil?

Deşarj kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Deşarj kelimesi Fransızca kökenlidir.

Pillerde deşarj ne demek?

İngilicede Deşarj: Discharge En basit anlatımı ile dolu veya yarı dolu bir pilin, boşaltılması yani içinde depo edilmiş elektriğin azaltılması işlemidir. Deşarj işlemi yapılırken kontrollü olarak yapılması birçok noktada fayda sağlamaktadır.

Deşarj izin belgesi ne demek?

Deşarj İzni; Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği gereğince, alıcı su ortamlarına her türlü evsel ve/veya endüstriyel atıksuların doğrudan deşarjı için idareden izin alınması mecburi olan izin belgesidir.

Telefonda deşarj ne demek?

Deşarj, pil kullaniliyir demektir, sarj in tersi dir deşarj. deşarj yazması normal. telefonu şarjdan çektiğiniz zaman deşarj olmaya başlar bende lg kullanıyorum şarj dışında her zaman deşarj gösteriyor. batarya ile ilgili bir problemi olabilir telefonun.

Şarz mı şarj mı?

Bu kelimenin “ şarj mı, şarz mı ” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı şarj şeklinde olmalıdır.

Deşifre ettin ne demek?

Deşifre etmek ne demek TDK? 1) bir şifreyi veya güç bir yazıyı çözmek, okuyup anlamak; 2) kimliğini anlamak, kimliğini açığa çıkarmak.

You might be interested:  Fettah Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Deşarj frekansı ne demek?

Yağdaki kısmi deşarj, geniş bant frekans özelliğine sahipti. Akustik enerjinin en büyük kısmı (%90.3), tepe frekansının 98.1 kHz’e eşit olduğu 80-117 kHz frekans bandında yayınlandı. Dört deşarj tipinin normalleştirilmiş toplam spektrumunda gözlemlenen baskın frekanslar 40 kHz, 68 kHz ve 90 kHz’dir.

Akü deşarj olması ne demek?

Deşarj. Bir akü akım veriyorsa, deşarj oluyor demektir.

Deşarj nedir elektrik?

Elektriksel kısmı deşarj, iki iletken elektrot arasındaki dielektrik malzemenin yapısındaki boşluklar ya da devamlılığındaki problemler sebebiyle tam bir köprü oluşturamaması sonucu oluşan elektriksel boşalma ya da kıvılcımlardır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *