Derbeder Ne Demek? (Question)

Derbeder oldum ne demek?

Derbeder olarak adlandırılan kimseler, düzenli bir yaşama sahip olmayan, dağınık görünen ve yalvararak acıklı konuşan kişiler için söylenmektedir.

Darbedar ne demek?

darbe seviciler için kullanılan/kullanılabilecek bir ifade. derbedere benzerliği de kelimenin vermek istediği anlamı güçlendiriyor.

Müptezel olmak ne demek?

Saygınlığını yitirmiş, bayağılaşmış. 2. Çokluğu dolayısıyla değerini yitiren, değersiz.

Efkarım ne demek?

sıf. Düşünceli, üzüntülü, tasalı, mahzun ve gamlı, kederli: Havuzun başına gelmesin eller / Bugün efkârlıyım açmasın güller (Eflâtun C.

Bir çare olmak ne demek?

Herhangi bir sorununu çözmede yetersiz kalan, çaresiz kişiler biçare olarak nitelendirilir.

Kesme kes nedir?

iki karşıt eylemin yan yana getirilip, ortaya nefis bir ismin çıkartılma işlemidir.

Derdest kelimesinin anlamı nedir?

Farsçada -der eki, bir şeyin içinde ya da üzerinde anlamına gelirken dest kelimesi el demektir. Derdest sözcüğü ise birini alıp götürme, yakalama, zorla alıkoyma ve ele geçirme gibi anlamlara gelir. Derdest kelimesi, polisler için kullanıldığında tutuklamak ve gözaltına almak manasına gelir.

Derbeder hangi dilde?

Farsça dar ba dar در ب در “kapı kapı (dolaşan, dilenen), evsiz barksız, dilenci” deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça dar در “kapı” sözcüğünden türetilmiştir. der, be+ maddelerine bakınız.

Avaresi ne demek?

Avare TDK açısından, ‘işsiz ya da İşsiz güçsüz ve aylak’ anlamları üzerinden karşılık bulmaktadır. Gündelik hayatta sadece işsiz kişiler için değil aynı zamanda hayatında hiçbir şey yapmayan boş geçiren insanlar adına da kullanılmaktadır.

You might be interested:  Estağfirullah El Azim Ne Demek?(En iyi çözüm)

Müptezel argo olarak ne demek?

Argoda kullanılan müptezel kelimesi uyuşturucu satan veya kullanan kimseler için kullanılmaktadır. Argoda kullanılan müptezel kelimesi bağımlıları ifade etmek için kullanılıyor. Bunun dışında müptezel kelimesi ‘ortalık malı’ anlamı da içermektedir.

Müptezel bayan nedir?

Müptezel bayan kelimesinin anlamı, argoda kullanılan uyuşturucu satıcısı veya uyuşturucuya bağımlı kişi olarak ifade edilebilir.

Halk dilinde müptezel ne demek?

Müptezel kelimesi argoda uyuşturucu satan ve/veya kullanan kimseler için kullanılmaktadır ve bağımlı anlamına da gelmektedir. Aynı zaman “ortalık malı” anlamında kullanımı söz konusudur.

Efkarlısın ne demek?

sıf. Düşünceli, üzüntülü, tasalı, mahzun ve gamlı, kederli: Havuzun başına gelmesin eller / Bugün efkârlıyım açmasın güller (Eflâtun C. Güney’den). Zâten efkârlısın (Orhan V.

Zarım var ne demek?

“Şaşkınlıktan sarhoş olur, feryatla ağlarım” demektir. Mest, Farsça’da sarhoş olmak, hayran ise Arapça’da şaşkın, manasına gelir.

Efkar bastı ne demek?

Tasalanmak, kaygılanmak.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *