Demonte Ne Demek?(Çözülmüş)

Demonte, mobilya sektöründe tercih edilen ve takılmaya hazır ürünler için kullanılan bir terimdir. Demonte Mobilya, parçaları birleştirilmemiş, kurulum gerektiren, sonrasında tekrar sökülüp takılabilen, buna uygun tasarlanarak üretilen mobilya türüdür.

Demonte türkçe ne demek?

Demonte kelimesi bazen demontaj kelimesiyle karıştırılabiliyor. Fakat demontaj takılmış olan bir ürünün sökülmesi anlamına geliyor. Demonte ise herhangi bir mobilya ürünün hazırlanmış ve takılmaya hazır olması anlamıyla kullanılıyor.

Demonte gondermek ne demek?

Birini bir şeyden yoksun bırakmak.

Demonte ve monte ne demek?

Demonte kelimesi Türkçe’de “sökmek, parçalarına ayırmak” anlamına gelir. Fransızca démonter “sökmek, parçalarına ayırmak” fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca monter “takmak” fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için montaj maddesine bakınız.

Demonte malzeme nedir?

Çıkış yolu kapağı, Cam stoplama, Eloksal alüminyum, Bakla çeşitleri gibi malzemeler cam balkon sistemleri oluşturulmasında ve montaj aşamasında kullanılan malzemelerdir.

Türkçede sentezlemek ne demek?

Sentez Türkçede ne demektir? 1. Element veya başka maddeleri bir araya getirerek yapay olarak bileşik cisimler oluşturma, bireşim.

Taslak nedir uzun?

Taslak, genel olarak daha bitmemiş bir işin planlamasının yapıldığı hali tasvir eder. Bir resim veya yazı için eskiz gibi kullanılabilmektedir. Bir yazının ya da eğer yazınsal olmayan bir çalışmaysa bunun planı veya çiziminin geçirdiği evrelerden her biridir.

Yenileşim ne demek?

“ Yenileşim (İnovasyon), yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.”

You might be interested:  Is Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Patent ne demek tir?

Bir buluşa sahip olan kişinin, buluşa konu olan ürünü, belirlenen süre boyunca üretme, kullanma, satma ya da ithal etme hakkına sahip olması durumuna patent hakkı adı verilir. Bu hakkın somut göstergesi olan belge ise patent adını taşır.

Monte yapmak ne demek?

Bir yapıtı, bir taslağı sahneye uygulamak, yerleştirmek (Uygulama). Bilgisayarda bir çevre birimini çalıştıracak biçimde yerine takma veya uzaktaki bir dosya sistemine mantıksal bir bağ kurma.

D montaj ne demek?

Demontaj (Tersine Montaj ), bir ürünü oluşturan parçaların sistemli bir şekilde ayrıştırılması işlemine denir. Demontaj, geri kazanılabilen ürünleri, gerektiği zaman parçalayarak ya da parçalamadan sadece bileşenlerine ayırma işlemi olarak gerçekleştirilir.

Demoralize ne demek?

Birinin moralini bozmak anlamına gelen ” demoralize etmek ” ya da morali bozulmak anlamına gelen ” demoralize olmak”. Türk Dil Kurumuna Göre Demoralize Olmak ve Demoralize Etmek Ne Demektir? Türk Dil Kurumu’ na göre ” demoralize ” kelimesi morali bozulmuş anlamına gelmektedir.

Dekontlar ne demek?

Dekont bankalarda yapılan ödemelerin veya bir takım farklı işlemlerin yapılmasının hemen ardından müşterilerin aldığı fişe, nüshaya verilen isimdir. Dekont sözcüğünün kelime anlamı ise hesap belgesi olarak isimlendirilir.

Mobilyada demonte ne demek?

Demonte mobilya nedir? Demonte Mobilya, parçaları birleştirilmemiş, kurulum gerektiren, sonrasında tekrar sökülüp takılabilen, buna uygun tasarlanarak üretilen mobilya türüdür.

D monte nedir?

Mobilyanın sökülüp takılır halde üretilmesi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *