Çifte Standart Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Çifte standart nedir örnekleri?

Çifte standart, insanlar ve insan grupları arasında seçkinci davranmak, bir meselede birini herhangi bir ölçüt belirlemeden kayırmaktır. Politikada ise Batılı devletlerin İsrail ile Filistin’e ve Ermenistan ile Azerbaycan’a yönelik tavrının farklılığı çifte standart örneği olabilir.

Lise çifte standart nedir?

Yani çifte standart, “bireyler” veya “gruplar” gibi iki veya daha fazla mevcudiyete aksi takdirde aynı şekilde davranılması gerekse bile, herhangi bir nedenle farklı davranıldığında ortaya çıkar.

Çifte standartlık nedir?

çifte standart Kişiye veya duruma göre farklı davranışlarda bulunma, tutarlı olmama.

Standartlık ne demektir?

Belli bir tipe göre yapılmış veya ayrılmış. Belirli ölçülere, yasaya, kullanıma uygun olan. Örnek veya temel olarak alınabilen, tek biçim.

Standardın amacı nedir?

Bir standardın temel amacı, işletme verimliliğini arttırmak ve toplumun sağlıklı ürünler ile buluşmasını sağlamaktır. Aynı zamanda standartların önemli bir faydası da denetimdir. Standartlara uyum sağlayan bir işletme veya organizasyon, standart kuruluşu tarafından denetlenmektedir.

En standartları ne demek?

EN (Europeane Norm),Avrupa Standartlarının kısaltmasıdır. EN Avrupa Birliği’nde Standartlar arasında harmonizasyonu sağlamak için oluşturulmuştur.

TS EN ISO ne demek?

Türkiye adına ISO da temsil hakkı TSE yani Türk Standartları Enstitüsü’ne aittir. TSE bu standardı Türkçeye çevirdikten sonra TS yani Türk Standardı kısaltması EN (Europen Norm) Avrupa Normları ve Standardın tam adını yazarak standardı yayınlar. Bu nedenle TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı denilmektedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *