Çağdaş Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Çağdaş kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, modern, asri. Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır. Aynı yıllarda yaşamış ya da oluşmuş. Aynı çağda yaşayan, çağa uygun.

Çağdaş kişi ne demek?

‘Aynı asırda yaşayan’ anlamındaki ‘muasır’ ın karşılığı olan çağdaş ‘aynı çağı paylaşan’ anlamına gelir.. Atatürk ve İsmet İnönü çağdaştır. Tıpkı Fuzûlî ve Nesîmî’nin çağdaş olmaları gibi. Aynı devirde, aynı zaman diliminde yaşamışlardır.

Modern ve Çağdaş ne demek?

Modern ve çağdaş nedir? Çağdaş, “aynı anda yaşayan veya meydana gelen” olarak tanımlanabilir. Modern, “uzak geçmişin aksine şimdiki veya son zamanlarla ilgili” olarak tanımlanabilir.

Çağdaş ın eş anlamlısı ne demek?

Uygar sözcüğü de modern ve çağdaş kelimeleriyle eş anlamlıdır.

Mekteb türkçe sözlük anlamı nedir?

Mektep (Arapça: مكتب) ya da Mektebe (Arapça: مكتبة) ya da Mektephane (Farsça: مكتب، مکتبخانه) (Diğer harf çevirileri: makteb, mekteb, mektep, maktab), el- küttab olarak da anılır. (Arapça: الكتَّاب Kottāb ) (Arabic: “school”), ilkokul anlamına gelen Arapça sözcüktür.

Çağdaş ismi kuranda geçiyor mu?

Çağdaş İsmi Kuranda geçiyor mu? Kuran’da Çağdaş ismi geçmemektedir.

Çağdaş değerler nedir?

Çağdaş değerler bilim ve teknolojinin sonuçlarına göre değişen toplumsal hayatın içinde üretilen değerlerdir. Bunlar başka kültürlere ait taşınan değerler değil, toplumun kendi temel dinamiklerine göre üretilen değerler olması gerekir.

You might be interested:  Serenad Ne Demek?(Çözünme)

Çağdaş ülke ne demek?

Çağdaş devlet denilince üyelikten daha ziyade halkın gelecek kaygısı olmadan huzur içinde yaşaması akla geliyor. Kültür düzeyi yüksek toplumlar ancak eğitimin iyi olduğu ülkelerde oluşabilir. Çağdaş devletin diğer bir özelliği de halkının sağlığına verdiği önemdir.

Çağdaş ve muasır ne demek?

TDK’ya göre çağdaş kelimesi, ‘aynı çağda yaşayan, bulunan çağın özeliklerine, anlayış ve şartlarına uygun olan, muasır ve modern’ anlamına gelmektedir.

Modern kelimesi nereden gelir?

Fransızca moderne “şimdiki zamana ait, asri” sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince modernus “adaba ve usule uygun, ölçülü, zamana göre” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince modus “tarz, usul, ölçü” sözcüğünden türetilmiştir.

Modern ingilizcesi nedir?

çağdaş, asrî, modern. Television is a modern invention. A house with all modern conveniences. çağcıl, bügünkü, zamanımızın/bugünün …, yaşayan.

Çağdaş tasarım nedir?

Ancak çağdaş, daha güncel olan dekoru ifade eder. 2000’lerde çağdaş olan tasarımlar bile artık çağdaş değil, klasik olarak kabul edilebilir. Modern tasarımın kendine özgü bir görünüme ve hislere sahip olduğu yerlerde, kısmen (yeni) malzemelerin ve parçaların mevcudiyeti nedeniyle çağdaş tasarım sürekli değişiyor.

Yaz ın eş anlamlısı nedir?

Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu açısından bir sözcük olduğunu ifade etmek gerekir. Yaz Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Yaz kelimesinin eş anlamlı sözcüğü ‘ilkyaz’ kelimesidir. Taşımış olduğu anlam kapsamında bu kelime üzerinden ele alınır ve kullanılır.

Önder’in önderin eş anlamlısı nedir?

Önder kelimesinin eş anlamlı kelimeleri başçı, imam, lider, öncü, rehber, şef, yol başçı kelimeleridir.

Yel eş anlamı nedir?

Yel kelimesine eş anlamlı olarak ‘rüzgar’ sözcüğü karşılık bulunmaktadır. Özellikle yel kelimesine nazaran rüzgar sözcüğünün daha çok halk arasında değerlendirildiğini söylemek mümkün.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *