Çaba Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Cabası ne demek kısaca?

TDK’de 2 farklı karşılığı var biri isim; bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava. Diğeri zarf; fazla olarak, fazladan, üstelik. Bedava, bahşiş, hediye, parasız.

Çaba gösteren anlamı nedir?

Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, gayret, ceht.

Emek ne demek TDK?

Emek (i. ) Beden ve kafa gücü harcanarak yapılan uzun ve zahmetli çalışma, mesâî, sa’y, ceht: Allah bin bir bereket versin, bizim emeğimiz boşa gitmedi (Reşat N. ѻ emek çekmek (harcamak, sarfetmek): Bir şeyin olması için çalışmak, zahmet çekmek: Çektiğin emekleri helâl et (Nâmık Kemal).

Çaba kelimesinin kökü nedir?

kelimenin kökü, çap-mak fiil köküdür. bugün bu fiil kökü neredeyse unutulmuş, ancak türkçe’de yaygın türemelerden biri olan “r” türemesi ile bu kökten çıkmış olan “çarpmak” fiili yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çapam ne demek?

Çapan isminin anlamı: Ulak, postacı, haber getiren.

Caba hangi dil?

Arapça cby kökünden gelen cabāˀ جباء “bir tür vergi” sözcüğünden alıntıdır.

Öz veri ne demek?

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında özveri kelimesi ‘Bir amaç adına ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir durum için, kişisel çıkarlardan vazgeçme, fedakarlık’ anlamlarına gelmektedir.

Uğraş içinde ne demek?

Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele. Onlara biraz gayretle anımsatılabilir bu gerçekler ama bu hem zahmetli, hem de süreç içinde kendimizi de onları da kırmayı göze alan bir uğraş gerektirir. Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.

You might be interested:  Konsültasyon Ne Demek? (Question)

TDK dost ne demek?

Dost, güvenilen, gönüldaş, sevilen, iyi anlaşılan kimsedir.

Emek etmek ne demek?

Eski Türkçe sözcüklerden biri olan emek kelimesi, çaba sarf etmek ve gayret göstermek anlamına gelir. Emek çekmek, zahmet ve sıkıntı çekmek anlamına gelir. Bu kelimenin içinde yer aldığı birçok deyim de günlük hayatta sıklıkla kullanılıyor. Örneğin, emek vermek deyimi, bir şeyin gerçekleşmesi için uğraşmak demektir.

Eğitim Nedir Türk Dil Kurumu?

Genellikle önceden belirlenmiş müfredatların uygulandığı, yeni kuşakların toplum yaşayışında yerlerini almak için hazırlanırken, gerekli bilgi ve becerileri elde etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine yardım edilen bilim dalıdır.

Kadın ne demek Türk Dil Kurumu?

‘ Kadın ‘ kelimesini de ‘hatun kişi’ olarak tanımlayan TDK, sözcüğün diğer anlamlarının da “analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan, hizmetçi bayan’ olarak nitelendirdi.

Çaba ve emek aynı şey mi?

Eğer sadece çaba harcıyorsanız, kendinizi yoruyor ve şikayet moduna zemin hazırlıyorsunuz demektir. Oysa akılcı bir şekilde emek veriyorsanız, attığınız adımlarla içiniz rahat bir şekilde ilerliyor ve fiziksel olarak yorulsanız bile ‘iyi ki böyle yaptım’ diyebiliyorsunuz demektir.

Çaba gayret nedir?

Bir işi yapmak ve başarabilmek için harcanan güce çaba denmektedir. Tanımı üzerinden çaba kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre ayrıca, ‘ gayret ‘ sözcüğü üzerinden değişik yerlerde değerlendirebilirsiniz.

Hatıra neyi çağrıştırıyor?

Geçmişte yaşanmışçeşitli olaylardan belleğin saklandığıher türlü iz, anı. Andaç, anmalık, yadigâr.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *