Bizatihi Ne Demek?(Çözünme)

BİZÂTİHİ 1. Kendinden, özünden, aslından: Kaldı ki sanat, sanat eseri bizâtihi kıymet olan şey (Ahmet H.

Bizatihi nasıl kullanılır?

Bizatihi kelime anlamı bakımından kendiliğinden anlamında kullanılıyor. Yani kendiliğinden yerine Osmanlı döneminde bizatihi denilirmiş. Fakat giderek kullanımı azaldığından yerini kendiliğinden kelimesi almış.

Zira ne anlama gelir?

Zira, parmak uçlarından dirseğe kadar olan kısma denk düşen uzunluk biriminin adıdır. Türk halklarının kullandığı eski ölçümü birimlerindendir. 1 zira ortalama 0,57417 m²’dir.

Bizatihi ne demek Ekşi?

bizatihi, “kendiliğinden” anlamına gelir. bizzat kullanımı: “vaziyeti yukarıdan ve bizzat takip etmek lazım geldi.” bizatihi kullanımı: “edebiyatı yok etmeye kalkarsak konuşma dili bizatihi özelliğini kaybedecek, yoklaşacaktır.” buzzword haline gelmiştir.

Bir Zatihi ne demek?

Kendi kendine, aslında, kendiliğinden, esasında, kendisi, yalnızca zâtından, aslından.

Bizatihi ne demek TDK?

BİZÂTİHİ 1. Kendinden, özünden, aslından: Kaldı ki sanat, sanat eseri bizâtihi kıymet olan şey (Ahmet H. Tanpınar).

Fiili olarak çalışmak ne demek?

TDK sözlüğüne göre bilfiil; “İş olarak, iş edinerek, gerçekten, eylemli olarak” anlamlarında kullanılmaktadır.

Zira ne demek TDK?

Türk Dil Kurumu açısından zira doğrudan ‘çünkü’ anlamı taşımaktadır. İki cümleyi birleştirici bir etki oluşturan zira kelimesi, ihtiyaca göre hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edilebilmektedir. TDK bünyesinde verilmiş olan çünkü anlamı ile farklı cümleler de kullanabilirsiniz.

You might be interested:  Kokoş Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Zira ne demek örnek?

Zira kelimesinin anlamı; çünkü şundan dolayı anlamlarına gelmektedir. Örnek Cümleler; Bu ödevi yapmalısın zira bu ödevden aldığın puan notlarına yansıyacaktır. Bu yemeği yememelisin zira alerjin artabilir.

Zira Arapça mı?

Farsça zīrā زيرا “şundan ötürü” sözcüğünden alıntıdır.

Yegane varlık ne demek?

Türk Dil Kurumu yegane kelimesi için karşılık olarak, ‘biricik ya da tek’ anlamlarını sunuyor. Aynı zamanda çok özel ve başka bir eşi benzeri olmayan şeklinde de ifade etmek mümkün. Bu anlamı ile beraber insan ya da hayvanlar ile beraber pek çok eşya için kullanılabilmektedir.

Vecd hali ne demek?

Vecd sözcüğü kimi yerlerde aşk ve aşktan gelen coşkunluk anlamında kullanılmaktadır. Bu aşk, tasavvuf edebiyatına göre ilahi aşk olarak nitelenir. Vecd ile anlatılmak istenen, ilahi aşktan gelen heyecandır. Kişi bu heyecana kapılarak kendisini unutacak durumda coşkulu olabilir.

Tevekkeli değil ne demek TDK?

Tevekkeli ne demek TDK? zf. (teve’kkeli) Boşuna, boş yere, sebepsiz olarak: “Ne ukalasın, sana tevekkeli ukala bücür demiyorlar.” -Ç. Altan.

Tekamül ettirmek ne demek?

Tekamül sözcük anlamıyla gelişme, olgunlaşma, evrim anlamına gelmekte olup, farklı alanlarda farklı ve özelleşmiş anlamlarda kullanılan bir terimdir.

Tasavvuruna ne demek?

Tasavvur kelimesi birden fazla anlamı ile değerlendirilen sözcüklerden biridir. – Hayal etme, zihinde canlandırma ya da göz önüne getirme. – Amaç, düşünce, niyet, plan veya maksat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *