Binaen Ne Demek?

Binaen nasıl kullanılır?

Binaen kelimesini cümle içerisinde amaca uygun olarak farklı biçimlerde kullanmak mümkündür. ”Buna binaen biz de mecbur gitmek zorunda kaldık.” Burada bir ek olarak kullanılması ile beraber, herhangi bir durumdan ötürü kişinin gitmek zorunda kaldığını göstermektedir.

Buna istinaden ne demek?

Farklı kaynaklara göre ise buna istinaden kelimesinin anlamı var olan bir görüşe dayanmak ve güvenmek anlamı taşımaktadır. İstinaden kelimesi ile ilgili cümle örnekleri şu şekildedir: – Buna istinaden istatistiksel başka bir plan daha devreye girecek. – Buna istinaden 2014 yılında emekliliğe başvurdum.

Buna binaen ne?

Buna binaen ne? Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.

Hitaben ne demek TDK?

zf. (hita:ben) Sözü birine yönelterek, hitap yoluyla.

Bilahare nasıl kullanılır?

Bilahare Cümle İçinde Kullanımı ”Benim işim bittiği zaman bilahare yanına gelirim.” Yukarıdaki cümlede görüldüğü gibi işin bitti vakit daha sonra yanına geleceği üzerine anlam taşımaktadır.

Bilmukabele nerelerde kullanılır?

Birinin söylediği söze karşılık söylenen “ben de, size de, sizlere de” anlamında kullanılan bir söz. Örnek: “Hürmetler ederim. – Bilmukabele.

Istinaden nasil kullanilir?

Istinaden nasıl kullanılır? (bir görüşe, gerekçeye) dayanarak, güvenerek, dayanılarak, dayandırarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle istinaen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı istinaden şeklinde olmalıdır.

Tenkit etmek ne anlama gelir?

Tenkit kelimesi Arapçadan gelen ve Türkçe yerleşik olarak değerlendirilen önemli sözcüklerden biridir. Genel olarak bu kelimenin TDK üzerinden anlamına bakıldığı zaman, ‘Eleştirme, eleştiri’ biçiminde ifade edilmektedir.

You might be interested:  Demagoji Ne Demek? (Question)

Onun nezdinde ne demek?

Kelime anlamı itibariyle nezdinde ‘yanında, huzurunda ve gözetiminde’ anlamları taşımaktadır. Bu üç anlam kapsamında farklı cümlelerde gündelik yaşamda rahatlıkla kullanılabilir. Bir kişi ya da bir eşya ve benzeri unsurun yanında, huzurunda ve gözetiminde olarak dile getirilmektedir.

Yekpare parça ne demek?

Yekpare bütün ne demek? Bir parçadan oluşan, tek parça, bütün. Tek parça olarak, bütün olarak.

Tasdik etme ne demek?

Yani bir işin bir durumun kabul gördüğünü, yapılmasında ve hazırlanmasında bir sakınca olmadığını belirtmek istenir: Tasdik etmek anlamı ile olarak TDK’nin açıklamaları bulunmaktadır. Bunlar; – Birincisi, doğrulamak. – İkincisi, onaylamak ve onay vermek anlamıdır.

Sökün etmek ne demek?

➡ Sökün Etmek deyiminin anlamı:Bir şey çıkagelmek, art arda gelmek, birbiri ardından görünmek. ➡ Sökün Etmek deyiminin örnek cümle içinde kullanımları: »Göçmen kuşlar ufuktan sökün ettiler.

Hitaben mi?

“ Hitaben mi?” yoksa “Hitapen mi?” Nasıl Yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Hitapen şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Hitaben şeklinde olmalıdır.

Hatip ne demek Osmanlıda?

Hatip;Cuma ve bayram namazlarından önce hutbe okuyan kişiye denir. Camilerde namaz kıldıran kişiler genellikle imam olarak adlandırılır.Bu kişiler aslında imam-ı hatiptir. Bu kişilere hatip de denilir. Hatip kelimesi dini anlam dışında konuşmacı olarak da adlandırılır.

Namüsait ne demek TDK?

Müsait kelimesi de Arapça bir kelime olup Türkçeye yerleşmiştir. Müsait kelimesi uygun olma, elverişli olmayı anlatır. Yani namüsait kelimesi “elverişli olmamak, uygun olmamak” anlamına gelir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *