Bilmukabele Ne Demek?(Çözülmüş)

Bilmukabele ne demek örnek?

Bilmukabele; Karşılık olarak. (Davranış töresinde) ben de, size de, sizlere de. Birinin söylediği söze karşılık söylenen “ben de, size de, sizlere de” anlamında kullanılan bir söz. Örnek: “Hürmetler ederim. – Bilmukabele.

Bir Mukabele demek ne demek?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Bilmukabele kelimesi ‘karşılık olarak’ anlamına gelmektedir. Diğer bir anlayışla herhangi bir cümle veya davranış karşısında, ben de size, ben de, size de ya da sizlere de şeklinde bir karşılık bulunmaktadır.

Bilmukabele ne zaman kullanılır?

Birinin söylediği söze karşılık söylenen “ben de, size de, sizlere de” anlamında kullanılan bir sözdür. Örnek; + Hürmetler ederim. – Bilmukabele.

Bilmukabele ne demek ekşi sözlük?

“benim icin ne istersen allah sana iki katini versin” demenin arapcasi.

Bilmukabele ne demek cümle içinde kullanımı?

BİLMUKABELE ÖRNEK CÜMLELER: Ben de ona bilmukâbele teşekkür ettim. Sert bakışlarıyla tab’asını süzüyor, bilmukabele sağ eliyle kendilerini ve bu arada beni selamlıyordu. Hürmetler ederim.

ÖRB ne demek?

Yasalar eşliğinde belirlenmeyen ve halkın kendiliğinden ortaya çıkarıp uyduğu gelenek örf olarak bilinmektedir. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu anlam eşliğinde değerlendirilir ve ele alınır. Bu konuda her ülkenin örfü bulunmaktadır ve kendine özgüdür.

Mukabilinde ne demek TDK?

Türk Dil kurumuna göre mukabilinde kelimesinin sözlük anlamı bir şeyin karşılığında yapılan anlamına geldiği gibi bir şeye karşılık yapılan anlamında da kullanılmaktadır. Mukabilinde kelimesi içerisinde bir işe karşılık verme olayının gerçekleşmediği ile gelecekte karşılık verileceği ifade edilmektedir.

You might be interested:  Feodal Yapı Ne Demek?(Çözülmüş)

Bilmukabele arapça nasıl yazılır?

Arapça bi”l-muqābalat بلمقابلة “karşılık olarak” sözcüğünden alıntıdır. bi+<sup, mukabele maddelerine bakınız.

Teşekkürler Bilmukabele ne demek?

” Bilmukabele ” kelimesi “karşılık olarak” anlamına gelmektedir. Bir övgü ya da teşekkür karşılığında söylenen bu söz, alçakgönüllülük ve kibarlık amacıyla kullanılır. Örneğin bir iltifat karşısında söylendiğinde bilmukabele denilirse aynı sözün, sözü söyleyen için de geçerli olduğu ifade edilir.

Arapça bil ne demek?

bil! اِعْلَمْ!

Çok müteşekkir olmak ne demek?

Müteşekkir ile beraber aynı zamanda müteşekkir kalma şeklinde kelime grubu bulunmaktadır. Bu sözcük ise TDK üzerinden, ‘bir duruma karşı teşekkür etme durumuna girmek’ biçiminde ifade edilebilir. Genelde kibarlık ve naiflik ile beraber saygılı bir şekilde teşekkür etmek anlamı üzerinden de ele alınabilmektedir.

Buna mukabil nasıl yazılır?

Kelime grubu noktasında mukabil sözcüğü daha çok buna mukabil şeklinde kullanılmaktadır. Karşılık olarak kullanılan buna mukabil kelimesi, daha çok ‘ buna rağmen ya da buna karşın’ biçiminde ele alınmaktadır.

Teveccühünüz nasıl yazılır TDK?

Arapça kökenli teveccüh kelimesinden türeyen ve Türkçede yer alan teveccühünüz sözcüğü, günlük yaşamda hem yazılı hem de sözlü olarak hala yaygın şekilde kullanılıyor. Türk Dil Kurumu ‘na bakıldığında ise teveccühünüz sözcüğü aynı şekilde O sizin güzelliğiniz ya da asıl siz de öylesiniz gibi anlamlar taşımaktadır.

Namütenahi T ne demek?

Namütenahi Kelimesinin Anlamı: Ucu bucağı olmayan, sonsuz ya da sınırsız anlamına gelen bir kelime olarak kullanılmaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *