Bilakis Ne Demek?(Çözünme)

Bilakis ne demek örnek?

Bu bağlamda, kelimenin en yaygın anlamı “tam tersine” olarak belirtilmektedir. Bilakis teriminin anlamının görülebileceği bazı cümle örnekleri aşağıda yer almaktadır. – Toplantı sırasında bu konuda çok tecrübeli olduğunu vurgulamıştı, bilakis durum öyle değilmiş. – Bilakis bu okuldan hiç de hoşlanmadığımı fark ettim.

TDK bilakis ne demek?

Bilakis TDK kelime anlamı hakkında detaylar. Özellikle eski Yeşilçam filmlerinde çok sık karşılaşılan, ayrıca edebi eserlerde ve yazılı kaynaklarda önde olan sözcüklerden biri Bilakis kelimesidir. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman ise bu kelime anlamı, ‘Tersine olarak, tam aksine’ biçiminde ifade edilmektedir.

Zira ne anlama gelir?

Zira, parmak uçlarından dirseğe kadar olan kısma denk düşen uzunluk biriminin adıdır. Türk halklarının kullandığı eski ölçümü birimlerindendir. 1 zira ortalama 0,57417 m²’dir.

Bilakis mi bilakis mi?

Bilakis mi bilakis mi? zf. (bi’lakis, l ince okunur) Tersine olarak, tam tersine, tersine, aksine: “ Bilakis tecrübeli bir adam gibi söz söylüyorum, inanınız.” -P. Safa.

Mahluk ne anlama gelir?

Maluk ne demek? Boyunduruk kayışının ucuna takılan ağaç çivi. 2. Çarık dikmeye yarayan ucu sivri ağaç.

Dizginlemek ne demek tir?

Binek ya da koşum hayvanına dizgin takmak, ya da onu yürütmek, yönetmek için dizginini oynatmak. Atı dizginlemek. (mecazi) Birinin gereksiz tutum ve davranışlarını önlemek, birine gem vurmak.

You might be interested:  Regular Fit Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Bilmukabele nerelerde kullanılır?

Birinin söylediği söze karşılık söylenen “ben de, size de, sizlere de” anlamında kullanılan bir söz. Örnek: “Hürmetler ederim. – Bilmukabele.

Bilakis ve bilhassa ne demek?

Bilakis ve bilhassa ne demek? Bilakis. Bilhassa: Özellikle. Bilakis: Tersine, aksine.

Yegane varlık ne demek?

Türk Dil Kurumu yegane kelimesi için karşılık olarak, ‘biricik ya da tek’ anlamlarını sunuyor. Aynı zamanda çok özel ve başka bir eşi benzeri olmayan şeklinde de ifade etmek mümkün. Bu anlamı ile beraber insan ya da hayvanlar ile beraber pek çok eşya için kullanılabilmektedir.

Zira ne demek TDK?

Türk Dil Kurumu açısından zira doğrudan ‘çünkü’ anlamı taşımaktadır. İki cümleyi birleştirici bir etki oluşturan zira kelimesi, ihtiyaca göre hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edilebilmektedir. TDK bünyesinde verilmiş olan çünkü anlamı ile farklı cümleler de kullanabilirsiniz.

Zira Arapça mı?

Farsça zīrā زيرا “şundan ötürü” sözcüğünden alıntıdır.

Çok müteşekkir olmak ne demek?

Müteşekkir ile beraber aynı zamanda müteşekkir kalma şeklinde kelime grubu bulunmaktadır. Bu sözcük ise TDK üzerinden, ‘bir duruma karşı teşekkür etme durumuna girmek’ biçiminde ifade edilebilir. Genelde kibarlık ve naiflik ile beraber saygılı bir şekilde teşekkür etmek anlamı üzerinden de ele alınabilmektedir.

Mütevazilik mi mütevazılık mı?

Bu durum genelde kişi için onun bulunduğu karakter yapısına göre söylenir. Kendisiyle ya da yaptığı şeylerle övünmeyi sevmeyen, gösteriş yapmayan ve alçak gönüllü kişiler için mütevazı kelimesi kullanılmaktadır. Aynı şekilde mütevazılık ise kişinin karakter yapısına yerleştirdiği alçak gönüllü bir hayat tarzıdır.

Ya kadim ne demek?

Kadim, başlangıcı geçmişin derinliklerinde bulunan ve çok eskilere uzanan; “öncesiz” anlamlarında kullanılan bir sıfattır. Kadim ne demek sorusunun cevabını, kısaca bu şekilde açıklamak mümkündür. Kadim kelimesinin kökeni, Arapçaya dayanmaktadır. Kadim kelimesinin eş anlamlısı, “sürekli” ve “ezeli” kavramlarıdır.

You might be interested:  Gebeş Ne Demek? (Correct answer)

Yekpare parça ne demek?

Yekpare bütün ne demek? Bir parçadan oluşan, tek parça, bütün. Tek parça olarak, bütün olarak.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *