Bilahare Ne Demek?(En iyi çözüm)

Bilahare ne demek cümle içinde?

Bilahare Cümle İçinde Kullanımı ”Benim işim bittiği zaman bilahare yanına gelirim.” Yukarıdaki cümlede görüldüğü gibi işin bitti vakit daha sonra yanına geleceği üzerine anlam taşımaktadır.

Bilare ne demek?

BİLÂHARE – BİLÂHİRE (ﺑﺎﻵﺧﺮﻩ) zf. (Ar. harf-i cer bi-, harf-i târif el- ve āḫire “son”dan bi’l-āḫire) Sonra, daha sonra, sonradan: Bilâhare ispat edemeyeceğin şeyi ise şimdiden hiç söyleme (Hüseyin R. Gürpınar). Tahliye edilirse bilâhare onun idâresini elime alacağım (Yahyâ Kemal).

Bilahare görüşmek ne anlama gelir?

istenen ya da sunulan şeyin karşılığını vermek için uygun bir süre istendiğini zarif bir dille anlatan sözcük.

Defaatle ne demek?

Defaatle kelimesinin anlamı, defalarca, birçok kez, kere gibi sözcüklerle karşılık bulmaktadır. Yineleyen yani tekrarlayan durum ve şeyler için kullanılır.

Bilmukabele nerelerde kullanılır?

Birinin söylediği söze karşılık söylenen “ben de, size de, sizlere de” anlamında kullanılan bir söz. Örnek: “Hürmetler ederim. – Bilmukabele.

Bila here ne demek?

bilahere / bilâhere / بالآخره Daha sonra.

Bil Vekale ne demek?

BİLVEKÂLE. (ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﻪ) zf. (Ar. harf-i cer bi-, harf-i târif el- ve vekāle “vekâlet” ile bi’l-vekāle) Vekâlet yoluyle, vekâleten.

Zorba olmak ne demek?

Zorba kime denir? Kendi gücünü daha zayıf kişileri incitmek ya da onları korkutmak için kullanan kişidir. Başka bir deyişle, zorbalığa başvuran, zorbaca davranışı uy- gulayan kişidir.

You might be interested:  Were Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Na behemehal nedir?

(eskimiş) Her halde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka.

Bilahare ne demek hukuk?

SIKÇA KULLANILAN HUKUK TERİMLERİ Kanun ve nizama uygun. Bilahare: Sonra. Bilabedel: Bedelsiz, ücretsiz. Bilasebep: Sebepsiz.

Defaaten ne demek TDK?

Türk Dil Kurumu ‘nda yer alan anlamı konusunda defaten ”ansızın” olarak geçiyor. TDK bünyesindeki bu anlamlar üzerinden farklı cümlelerde defaten kelimesini kullanabilirsiniz. Örneğin, ”Dönüp bakan gözleri defaten parladı,” şeklinde değerlendirmek mümkün.

Defaten nasıl yazılır TDK?

Defaten nasil yazilir? defaten, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, ‘d’, ‘e’, ‘f’, ‘a’, ‘t’, ‘e’, ‘n’, şeklindedir.

Defaten ne demek ekşi sözlük?

düne kadar defalarca diye bildiğim, bugüne kadar yüzlerce kez kullandığım ve hatta büyüklerimin de benim düşündüğüm gibi defalarca anlamında kullandığı kelime.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *