Beyhude Ne Demek? (Question)

Beyhude ne anlama gelir?

Beyhude sözlük anlamı olarak ‘boşuna’ ya da ‘gereksiz’ şeklinde Türkçede kullanılan bir kelimedir. Genel olarak anlamı ise herhangi bir durum ya da olgu ve farklı unsurların uygulanmasının gereksiz yere boşuna olacağını anlatan bir yapıdır.

Beyhude nasıl kullanılır?

Yararsız, anlamsız anlamlarına gelen beyhude kelimesi, boşa uğraşılan iş, efor anlamlarına gelebilecek şekilde cümle içinde kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu’nda beyhude kelimesinin kullanımı ile ilgili verilen örneklerden yola çıkarsak aşağıdaki örnekleri verebiliriz: “Bu kırk yıllık davada beyhude çaba sarf etmişiz.”

Kadirşinas biri ne demek?

Kadirşinas kelimesi kıymet bilen, değer veren ve verilen değerin farkında olan kişilere denir. Kısa anlamı değerbilir olarak vurgulanıyor.

Şevk ne anlama gelir?

Şevk kelimesi özellikle daha çok şevki kırılmak biçiminde ele alınır ve kullanılır. Bu doğrultuda şevki kırılma kelime grubunun anlamı, ‘İsteği ve hevesi kalmamak’ biçiminde ifade edilmektedir.

Hamaset siyaseti ne demek?

arapça gaza gelmek anlamında da kullanılır. abdullah gül’ün hemen her demecinde araya sıkıştırdığı kelime. hassaten devlet bahçelinin ve yine pek çok siyasinin ya da konuşmacının halkı gaza getirmek için sıradan kelime ve cümlelerde bile kullandıkları konuşma vurgusu.

Boş beyhude nedir?

Beyhude kelimesinin anlamı; boş, boşuna, boş yere, boşuna oluş. Başka bir anlamda da işe yaramaz, gereksiz, anlamsız, sonuçsuz, amaçsız ve başı boş olarak ifade edilir. Beyhude Nedir TDK: Anlamsız olan, yararsız, faydasız ve boşuna olarak tanımlanır.

You might be interested:  Rate Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Beyhude ne demek cümle içinde?

Beyhude kelimesi Türk Dil Kurumuna göre yararsız, anlamsız olarak belirtilmiştir. Bir diğer anlamı ise boşuna olan şey demektir. Beyhude kelimesine örnek cümle şu şekildedir: “Bu seferler, bu at koşturmalar beyhude değil.”

Çorak Toprak ne demek sözlük anlamı?

Çorak Toprak ne demek? (Arazi için) Bitek olmayan, bitkinin gelişmesine elverişsiz kuru toprak. Toprak damlara döşenen su geçirmez, sert ve kara bir çeşit killi toprak. Kimi toprakların yüzünde toplanarak beyaz bir katman oluşturan ve eskiden barut yapmakta kullanılan potaslı, sutlu tuz.

Çok müteşekkir olmak ne demek?

Müteşekkir ile beraber aynı zamanda müteşekkir kalma şeklinde kelime grubu bulunmaktadır. Bu sözcük ise TDK üzerinden, ‘bir duruma karşı teşekkür etme durumuna girmek’ biçiminde ifade edilebilir. Genelde kibarlık ve naiflik ile beraber saygılı bir şekilde teşekkür etmek anlamı üzerinden de ele alınabilmektedir.

Şinas ne demek TDK?

Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirten bir söz.

Şikemperver kelimesi ne anlama gelir?

Şikemperver bir sıfattır. Anlamı; boğazına düşkün, yemek yemekten zevk alan, yemek yemeyi seven kişiler şeklindedir. Şikemperver kelimesi etimolojik açıdan incelendiğinde ise şikem kelimesi karın anlamına gelirken, perver kelimesi de besleyen anlamına gelir.

Sana müstesna ne demek?

Müstesna Kelimesinin Anlamı: Benzeri az bulunan, benzeri olmayan, istisna olan anlamına gelen bir kelime olarak kullanılmaktadır. Müstesna kelimesi sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Müstesna ile ilgili cümleler: *Senin müstesna bir yerin var.

Sevk edilecektir ne demek?

Sevk edildi, birisini ya da bir şeyi, başka bir yere göndermek ve nakletmek anlamına gelir.

Sevk etmek ne demek TDK?

Sevk etmek sözcüğünün TDK ‘da bulunan anlamları oldukça açıktır. Sevk etmek kelimesi TDK ‘ya göre, göndermek ve yollamak anlamına sahiptir.

You might be interested:  Züccaciye Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Şevkle sarılmak ne demek?

bir olmaya, birleşmeye, içine sokmaya çalışmak. ayrı kalmaya dayanamamak.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *