Bertaraf Ne Demek? (Question)

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı ‘Kaldırılmış, giderilmiş’ anlamına gelen bertaraf, Türkçeye Farsça ve Arapçadan geçmiştir.

Bertaraf etmek ne demek tarih?

tarafın dışına çıkarmak,yani etkisiz hale getirmek.ayrıca ortadan kaldırmak,gidermek.

Bertaraf ne demek Osmanlıca?

bertaraf / برطرف / بَرْطَرَفْ Bir tarafa atma, bırakma.

Eni konu ne anlama gelir?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit enikonu ikilemesi ‘iyiden iyiye ya da iyice ve oldukça’ gibi anlamlar üzerinden ifade edilmektedir. Yukarıdaki cümlede olduğu gibi iyiden iyiye ya da iyice gibi anlamlar üzerinden enikonu kelimesi kullanılmaktadır.

Alelade konuşma ne demek?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan alelade kelimesi, her zaman gerçekleşen ya da gerçekleşme ihtimali bulunan demektir. Bu kelime, kimsede hayret ve şaşkınlık uyandırmayan, sıradan ve gündelik olaylar ve durumlar için de kullanılır.

Bertaraf eş anlamlısı nedir?

Bertaraf etmek kelimesinin eş anlamlısı nedir 1 adet karşılığı bulunmaktadır. Bertaraf etmek ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir; Bertaraf etmek sözcüğünün eş anlamlı kelimesi ortadan kaldırmak sözcüğüdür. Bu iki kelime birbiri yerine kullanılabilir.

Tecrit altında ne demek?

Tecrit, izolasyon veya hiçleşme, bir insanın dış dünyadan koparılarak kendi hâline bırakılması olayıdır. İlişkide bulunduğu topluluktan çıkarmak, sosyal ekonomik ve kültürel olarak yalnızlığa terk etme halidir. Kişinin bunu kendi kendine yapması ise inziva olarak nitelenir.

You might be interested:  Diss Atmak Ne Demek? (Correct answer)

Bertaraf ne demek sağlık?

Bertaraf mücadele anlamında sık dile getirilen bir kelimedir. Bu kalıpların birleşmesi ile oluşan bertaraf kelimesi giderilmiş, kaldırılmış anlamlarına gelmektedir. Bertaraf Etmek Ne Demektir? Cümle içinde kullanımında ortadan kaldırmak, sorunu gidermek anlamlarına gelmektedir.

Atıklar nasıl bertaraf edilir?

İşlenme ve Bertaraf Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi için uygulanan işlemler arasında: yakma, yeraltı bertarafı, arazi bertarafı, suya ya da kuyuya boşaltma yer alır. Arazi arıtımı, belirli tehlikeli atıkların yüzeydeki toprak ile karıştırılmasıdır. Ardından atıklar, uygun yönetim yoluyla ayrıştırılır.

Nihai olarak ne demek?

Nihai kelimesi herhangi bir durum için ‘son’ anlamı taşımaktadır. Farklı bir durum ya da olgu adına sona yaklaşılan tabirini ortaya çıkardığını söylemek mümkündür.

Eni konu mu enikonu mu?

Doğru kullanımı enikonu şeklinde olmalıdır.

Enikonu ne demek Ekşi?

güzel türkçemizden bir zarf. tdk şu karşılığı veriyor: iyiden iyiye, iyice, oldukça.

Enikonu nereden gelir?

Türkçe énüb konub “inerek ve durarak” deyiminden evrilmiştir. in-, kon- maddelerine bakınız.

Alelade ne demek cümle içinde kullanımı?

Alelade ne demek cümle içinde kullanımı? Alelade Kelimesinin Anlamı: Hiçbir özelliği ve değeri olmayan, sıra işi, değersiz, niteliksiz anlamlarında kullanılan bir kelime olarak kullanılmaktadır. Alelade ile ilgili cümleler: *Ben hiçbir zaman alelade insanlarla birlikte olmam.

Bayağı alelade ne demek?

Alelade Nedir TDK: Her zaman görülen, olağan, bayağı ve sıradan olarak belirtilir.

Hukukta alelade ne demek?

Alelade Haklar: Kullanılmasıyla mevcut hukuki durumda hiçbir değişiklik yaratmayan haklardır. Velayet hakkı, vesayet hakkı gibi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *