Bala Ne Demek?(Çözülmüş)

Bala Eski Türkçe’de ne demek?

Bala ismi çocuk, yavru, küçük, oğlan çocuğu, yüksek kat, azat, kuş yavrusu, anlamlarına gelmektedir. Osmanlı Devletinde büyük biri mülkiye rütbesi anlamına da gelen Bala Osmanlıca’da ” Bâlâ ” olarak yazılmaktadır.

Bala hangi dil?

Balâ kelimesi Türkçe’de “yüksek” anlamına gelir. Farsça bālā veya vālā بالا z “yüksek” sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) bālişt “en yüksek” sözcüğü ile eş kökenlidir.

Balam ne demek Türkçe?

Balam kelimesi herkes tarafından duyulan fakat hangi anlamda kullanıldığı bilinmeyen bir kelimedir. Balam kelimesi Türkçe dilinde bebeğim, yavrum anlamına geliyor.

Bala ismi caiz mi?

Bala isminin kullanılması islami açıdan caizdir ve kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Tatarcada bala ne demek?

tatar halkının kullandığı dil. örnek: katesin (nasılsın), kayda ketesin? (nereye gidiyorsun?), aşa balam (ye oğlum), şipşi (civciv), aruv (iyi)

Kavileşmek ne demek Osmanlıca?

KAVÎLEŞMEK. geçişsiz f. (< kavî+leş-mek) Kavî duruma gelmek, kuvvetlenmek.

Balam ne demek TDK?

Balam kelimesi ise, ‘Yavru, bebek ya da güzel’ anlamları üzerinden değerlendirilir. Bu doğrultuda yavrum, bebeğim ya da güzelim şeklinde anlatılır. Ay Balam Kelimesinin Anlamı Nedir?

Bala hangi yöreye ait?

Dr. Tufan Gündüz araştırmalarına ve Balâ Belediyesi’nin arşivlerinden alınan bilgilere göre; Balâ halkının kökeni Türkmenistan Daşoğuz kökenli olup Erzurum Horasan – Aydın Söke’den gelmektedir. Balâ ilçe havalisinin ve 21 köy halkının tamamı Bozulus Türkmenleri’dir. Türkmen oğuzların bayındır boyundandırlar.

You might be interested:  Nst Ne Demek?(Çözünme)

Bala ismi nereden geliyor?

– BALA – Farsça kökenli olan Bala, yüksek, yukarı anlamına geliyor. Aynı zamanda ilçe, tarih boyunca “Kasaba-i Bala, Bozulus Sancağı, Tabanlı Kazası” olarak adlandırılmıştır.

Azerice bala ne demek?

Bala kelimesi ise azericede, ‘Bebek, yavru ya da güzel’ biçiminde ifade edilir. Bu iki anlam bir araya geldiği zaman ise, ‘Yavrum, güzelim ya da bebeğim’ gibi anlamlar taşıdığını söylemek mümkün.

Azerice ay gede ne demek?

genelde ” ay gede ” yada ” ay uşah” derler. tanım: erkek çocuk.

Bamsı ismi ne anlama gelir?

Bamsı adı kelime anlamı olarak yüksek ulu, ulaşılamaz anlamına gelmektedir. Bamsı ismi Türkçe kökenlidir. BAMSI ANLAMI NEDİR? Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman.

Sare ismi ne anlama gelir?

Sare ismi İbranice kökenlidir. Ve Arapçada da kullanılmaktadır. Sare anlam itibariyle saf ve temiz demektir. Aynı zamanda ihtiyaç duyulan anlamında kullanılmaktadır.

Zeynep ismi ne anlama gelir?

İşte, ismin anlamı ve detaylı bilgiler. Zeynep ismi iffet ve iyi ahlakı temsil eder. Zorluklarla mücadele etmede sabır ve dirayet ismin içerdiği manalardır. Sağduyu, merhamet ve adalet Zeynep isminin temsil ettiği değerlerdir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *