Azmak Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Azdın ne demek?

(ten için) Çabuk iltihaplanan, yarasıhemen kapanmayan. (çocuk için) Çok yaramaz. Cinsel istekleri aşırı olan.

Azmak ne anlama geliyor?

Azmak Çayı Muğla İli Ula ilçesinde Akyaka köyü yakınlarında Gökova Körfezine dökülen bir akarsudur. Azmak Çayına Kadın Azmağı veya Akyaka Azmağı gibi adlar da verilir. Azmak küçük su birikintisi anlamına gelmekle birlikte, burada çay anlamına kullanılmıştır.

Azmak kudurmak ne demek?

aşırı davranışlarda bulunmak, taşkınlık göstermek, çok kızıp öfkelenmek; gücünü artırmak, tehlikeli bir durum almak, tehlikeli olmak. bir de haylazlaşmak, ele avuca sığmamak, azmak.

Tahrik olmak ne anlama gelir?

Tahrik etmek deyimi tahrik kelimesinden türemiştir. Tahrik etmek deyimi anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde birini kışkırtmak, harekete geçirmek, hareket ettirmek ve duyguları uyandırmak şeklinde tanımlanmaktadır.

Müsrif neye denir?

Müsrif kimlere denir? Toplum, israf eden kişiye Müsrif ismini verir. Müsrif dediğimiz zaman, malını, parasını gelişi güzel harcayan, halkın deyimi ile har vurup harman savuran kişi akla gelir.

Ateşli demek nedir?

Coşkun, coşturucu, coşkulu. Cinsel istekleri güçlü olan.

Ilişkide azmak ne demek?

sex yapma ihtiyaci hissetme durumu. azgın olanın eylemi, durumu.

Taşkınlıklar ne demek?

Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı. Aşırı neşe şeklinde beliren psişik hastalık. Esirgeyen. Men eden, geri bırakan.

You might be interested:  Inflamasyon Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Cinsellik ne demek?

Cinsellik, kişinin fiziksel yapısını, kendisi ile ilgili olan yargılarını, seçimlerini, diğerleri ile ilgili olarak neler düşündüğünü ve tüm bunların yaşadığı çevre içerisinde ne anlama geldiğini kapsamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü cinselliği, fiziksel, duygusal ve ilişkilere yönelik bir kavram olarak ele alır.

Neden kadın azmağı?

Akyaka’nın hemen yanı başından ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek Gökova Körfezi’ne akan Kadın Azmağı doğal bir akvaryum gibi. Bu alan 1.Derece Sit Alanı olarak korunuyor. Eskiden köylerde su olmadığından kadınlar bu nehire çamaşır yıkamaya gelirlermiş o nedenle Azmak Nehri’ne Kadın Azmağı denmiş.

Kudurdum com nedir?

abidik gubidik, dialer cenneti turk pornomsu sitesi. pornomsu diyoruz cunku gorundugu kadariyla sadece dialer ile dolu. çok düzeyli forumları olan erişkin sitesi.

Bir insana yükselmek ne demek?

ana anlamı dışında daha iyi bir noktaya gelmek anlamını taşır. bir süreliğine sosyal medyada gözlem yaparsanız günümüzde birinden hoşlanmak, bir şeyi beğenmek, bir konuda aşırı heyecan duymak vb. anlamlarda kullanıldığını görebilirsiniz.

Tahrik etmenin cezası nedir?

Madde 214 (1) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden kişi, onbeş yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Tahrik edici ne demek?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Tahrik kelimesi, ”hareket” sözcüğünden türetilmiştir. Hareket, sabit konumdaki bir şeyi devingen hale getirmek ve kımıldatmak anlamına gelirken tahrik etmek sözcüğü de birini harekete geçirmek demektir. Bu kelime cümle içerisinde hem olumlu hem de olumsuz manada kullanılır.

Tahrik etmek kışkırtmak ne demek?

a. 1. Kışkırtmak işi, tahrik, ajitasyon. 2. Herhangi bir kişiye, gruba, kuruluşa veya devlete karşı girişilen ve onları sonradan ağır sonuçlar verecek bir karşı eylemde bulunmaya zorlayan, önceden tasarlanmış girişim, kışkırtı, provokasyon.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *