Azımsama Ne Demek? (Question)

Azımsamak, bir şeyi olduğundan daha az ve yetersiz görmek anlamına gelir. Azımsamak ile küçümsemek kelimeleri sık sık birbirlerinin yerine kullanılsa da anlamca birbirinden farklıdır. Küçümsemek, miktar belirtmeyen, soyut şeyler için kullanılır. Bu şekilde türetilen diğer kelimeler: (Küçük – Küçümseme).

Azımsama ne demek örnek?

Örnek: – Bu çalışmayla mı Türkiye birincisi olacaksın? Yukarıdaki sözü söyleyen kişi, karşısındaki kişinin çalışmasını Türkiye birincisi olması için yeterli görmemekte ve bunu vurgulamaya çalışmaktadır. Bunun için bu azımsama cümlesidir.

Küçümseme ne anlama gelir?

Cümlenin anlam özelliklerinden biri olan küçümseme cümleleri, genellikle bir alay, aşağılama ifade etmek için kullanılır. Küçümseme; “bir kişiyi, olayı veya durumu önemsiz, değersiz bulmak, küçük görmek” olarak tanımlanabilir.

Aşamalılık nedir örnek?

Yani bir iş, oluş veya durumun belli basamaklar hâlinde ilerlemesi veya gerilemesini karşılamaktadır. Aşamalı durum bildiren cümlelerde genellikle “gitgide, gittikçe, gün geçtikçe, giderek, her geçen gün, zamanla, yavaş yavaş, günden güne” gibi ifadeler kullanılmaktadır.

Hayıflanma cümlesi ne demek?

Hayıflanma – Üzülme Anlamı Taşıyan Cümleler: Hayıflanma cümlesi bir olay, durum ve kişi karşısında üzülme ya da yerinme anlamlarını taşır. Örnek: * Kuşlar göç ediyor, ne yazık ki kış geliyor. * O güzelim kız, birkaç yılda çöküp yaşlandı.

Küçümseme cümlesi nedir?

Bir olay ya da kişiye değer vermeme, küçük görme, hafife alma anlamı taşıyan cümlelerdir. Örnek: Kendini Nobel almış yazar zannediyor! Örnek: Okuyup da adam olacakmış, peh! Örnek: O kadar saatte bunları mı yapabildin!

You might be interested:  Hbu Ne Demek?(Çözünme)

Küçümseme ve Azımsama ne demek?

Azımsamak, bir şeyi olduğundan daha az ve yetersiz görmek anlamına gelir. Azımsamak ile küçümsemek kelimeleri sık sık birbirlerinin yerine kullanılsa da anlamca birbirinden farklıdır. Küçümsemek, miktar belirtmeyen, soyut şeyler için kullanılır. Bu şekilde türetilen diğer kelimeler: (Küçük – Küçümseme ).

Hor görmek ne anlama gelir?

Hor görmek, birini aşağılamak, yaptıklarını hiçe saymak ve görmezden gelmek anlamına gelir.

Aşamalı cümle nedir?

Anlatılan olayın bir anda, hemen, pat diye olmaması; belirli aşamalardan, durumlardan geçerek YAVAŞ YAVAŞ, AŞAMA AŞAMA gerçekleştiği cümlelere aşamalı durum bildiren cümle denir.

Aşamalı durum bildiren cümle nedir örnekler?

“ Aşamalı bir durum ” anlatan cümlelerde genellikle “giderek, gittikçe, her geçen gün, günden güne…” gibi sözler yer alır. Örnek Cümleler: * Hasta çocuk, her geçen gün biraz daha iyileşiyor, çevresindekilerle şakalaşıyordu. * Havalar gittikçe soğuyor, göçmen kuşlar başka diyarlara kanat çırpıyordu.

Doğrudan anlatım nedir ve örnekler?

Bir başkasına ait bir sözün, hiçbir değişikliğe uğratılmadan ve yorum katılmadan cümle içerisinde ifade edilmesine “ doğrudan anlatım ” denilmektedir. “Öğretmen, Perşembe günü bu konuyla ilgili bir sınav yapacağım, dedi.” cümlesini söyleyen kişi, öğretmenin sözünü olduğu gibi aktarmıştır.

Hayıflanma ve pişmanlık arasındaki fark nedir?

Şöyle ki, bir kişinin yaptığı bir davranıştan dolayı yaşadığı üzüntülü duruma “ pişmanlık “; geçmişte elinde imkân varken bir şeyi yapmadığı için yaşadığı üzüntüye ise “ hayıflanma ” diyoruz.

Koşula bağlı olmak nedir?

Cümlede anlatılan olayın gerçekleşmesi için başka bir olayın gerçekleşme şartı (koşulu) varsa bu cümleye koşula bağlılık cümlesi veya şarta bağlılık cümlesi denir. Yani bir şeyin gerçekleşebilmesi için bir şeyin gerçekleşmesi ŞART’tır.

Öneri nedir ve örnekleri?

Öneri Cümlesi: Bir sorunu çözmek, bir amaca ulaşmak için öne sürülen görüş ve düşünceleri içeren cümlelerdir. Örnek: Onların söylediklerine bakma. Eğitime yönelik kitaplar, ancak okurların anlayabileceği bir dille hazırlanırsa amacına ulaşır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *