Ayyaş Ne Demek? (Correct answer)

Ayyaş kime denir?

Özellikle alkollü içeceklerden kullanmak suretiyle sarhoş olan kişiler için halk arasında genelde ayyaş kelimesi kullanılır.

Ayyaş ne demek TDK?

İçkiye düşkün, içkici, içici, bekri: “Ayyaşlar, bol bol buzlu, buzsuz rakı içtiler.” -S. F. Abasıyanık. ayyaş, 5 karakter ile yazılır.

Ayyaş Arapçada ne demek?

Arapça ˁayyāş عيّاش “iyi (bolluk içinde) yaşayan kimse” sözcüğünden alıntıdır.

Müptezel olmak ne demek?

Saygınlığını yitirmiş, bayağılaşmış. 2. Çokluğu dolayısıyla değerini yitiren, değersiz.

Sürekli içki içene ne denir?

Alkolizm çoğunlukla genetik yatkınlıkla oluşan, yüksek dozda ve çok sık alkol tüketimine bağlı olarak gelişen, psikolojik ve sosyal etkenlerle etkinleşen, alkol bağımlılıkla giden bir beyin hastalığıdır.

Sarhoş eylemek ne demek?

(alkol ya da keyif verici madde) sarhoş olmasına yol açmak.

Zerre zerre ne demek?

Arapça kökenli bir kelime olan zerrenin ilk anlamı parçacıktır. Bir cismin en küçük kısmına zerre denir. Kelimenin Türkçe karşılığı ise kırıntıdır. Zerre sözcüğü sadece somut şeyler için değil duygular için de kullanılır.

Müptezel bayan ne demek?

Müptezel bayan kelimesinin anlamı, argoda kullanılan uyuşturucu satıcısı veya uyuşturucuya bağımlı kişi olarak ifade edilebilir.

Eyşan ne anlama gelir?

Eyşan, güzelliği ile ün kazanmış, şanlı güzel anlamını taşır. Türkiye’de 2102.

Halk dilinde ayan ne demek?

Halk muhakkak ki ayan kimselerden yardım almak isterlerdi. Diğer yandan zengin ve güçlü kimseleri de ifade etmede ayan kelimesi kullanılırdı. Zengin ve güçlü kimse demek yerine ayan kimse denirdi.

You might be interested:  Faks Ne Demek? (Question)

Müptezel argo olarak ne demek?

Argoda kullanılan müptezel kelimesi uyuşturucu satan veya kullanan kimseler için kullanılmaktadır. Argoda kullanılan müptezel kelimesi bağımlıları ifade etmek için kullanılıyor. Bunun dışında müptezel kelimesi ‘ortalık malı’ anlamı da içermektedir.

Halk dilinde müptezel ne demek?

Müptezel kelimesi argoda uyuşturucu satan ve/veya kullanan kimseler için kullanılmaktadır ve bağımlı anlamına da gelmektedir. Aynı zaman “ortalık malı” anlamında kullanımı söz konusudur.

Müzümsüz ne demek?

ne konuştuğunu bilmeyen, gıncılfıl. orta anadolu’da halk ağzında kullanılan sözcüklerden biridir. kendisini ilgilendiren veya ilgilendirmeyen her şeye burnunu sokan, boş beleş konuşan kişilere denir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *