Asri Ne Demek? (Correct answer)

Asrinin sözlük anlamı nedir?

Asri sözlükte ne demektir? (Ar. ‘aṣr “zaman” ve nispet eki -і ile ‘aṣrі) İçinde bulunulan zamânın en son yeniliklerine, fikirlerine, gereklerine ve zevkine uygun, çağdaş, modern: Önce asrî bir devlet esâsını kurmalı (Ziyâ Gökalp).

Arşa yükselmek ne demek?

Ulviyet ve yücelik anlamına gelen arş padişahların üzerinde hükümlerini yürüttükleri taht olarak da isimlendirilmiştir. Bir hükümdarın tahta çıkması demek, “hükümet işlerini yürütmeyi ele almış, hükmünü tüm ülkeye geçirmek üzere hükmetmeye başlamış” demektir.

Asri muasır ne demek?

çağdaş Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, modern, asri. Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır.

Çağdaşı olan ne demek?

Arapça kökenli bir kelime olan çağdaş sözcüğünü anlamı, ‘ aynı çağda yaşayan’dır. Çağdaş Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? TDK’ya göre çağdaş kelimesi, ‘aynı çağda yaşayan, bulunan çağın özeliklerine, anlayış ve şartlarına uygun olan, muasır ve modern’ anlamına gelmektedir.

Asrın Kuran’da geçiyor mu?

Asrın ismi Kur’an -ı Kerim’in herhangi bir ayetinde geçmemektedir.

Asrı Nazende ne demek?

Asr-ı Nazende – En güzel Gününüz Unutulmaz Anınız Olsun.

Arşı ala nerede?

Tanrı’nın dokuzuncu kat gökte tasavvur olunan tahtı, Arş-ı Âlâ.

Arşı âlâ titrer ne demek?

Kelime-i tevhîdi söyleyen kimseye, Hak teâlânın vereceği in’âm ve ihsânı Allahü teâlâdan başka kimse bilmez. Kelime-i tevhîd söyleyince, Arş-ı âlâ titrer. Mânası şudur: (Hak teâlâ hazretleri birdir, şerîki ve benzeri yoktur ve Muhammed aleyhisselâm sevgili kulu ve hak Peygamberidir.)

You might be interested:  Nahif Ne Demek?(Çözülmüş)

Arş ne demek TDK?

Birden fazla anlamı olan arş kelimesinin sözlük anlamı yükseklik, yüksek yer veya tavandır.

Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak ne demek?

Muasır Medeniyet Seviyesi: Türkçe’yi sadeleştirme çalışmalarının sonucu olarak “çağdaş uygarlık düzeyi” olarak da nitelenen, Atatürk’ün Türk ulusuna, ulaşılmasını hedef olarak gösterdiği seviye. Çoğu tarafından modern batı dünyasının bu gün eriştiği nokta olarak da hayal edilmektedir.

Nispet ne anlama gelir?

1. Kıskandırmak ya da üzmek için. 2. Bağıntı, ilgi, ilinti.

Müspet cevap ne demek?

MÜSPET NE DEMEK? Müspet kelimesi günümüzde çok sık kullanılan bir kelime değil. Arapça kökenli olan müspetin sözlük anlamları ise şunlar; olumlu, uygun, yapılması memnuniyet veren, pozitif.

Çağdaş bir insan ne demek?

Çağdaş insan, yaşadığı çağın yaşamına ayak uyduran, topluma örnek davranışlar sergileyerek başkalarına örnek olandır. İnsanların karakter ve davranışlarını toplum içindeki kurallara uyum sağlaması çağdaşlığı gösterir.

Çağdaş ülke ne demek?

Çağdaş devlet denilince üyelikten daha ziyade halkın gelecek kaygısı olmadan huzur içinde yaşaması akla geliyor. Kültür düzeyi yüksek toplumlar ancak eğitimin iyi olduğu ülkelerde oluşabilir. Çağdaş devletin diğer bir özelliği de halkının sağlığına verdiği önemdir.

Çağdaş ne ismi?

Çağdaş isminin anlamı çağa uygun olan ya da aynı çağda yaşayan demektir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *