Aleyhine Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Aleyhine kelimesi, karşı, karşıt, karşısında gibi anlamları taşır. Aleyh, aleyhte, aleyhine, aleyhinde gibi kelimeleri, karşıt anlam içeren cümlelerde kullanırız. Aleyhine Örnek Anlatımı: Karşı, başka bir yoldan giden bir şey demektir.

Lehine ve aleyhine ne demek?

Lehine yada Lehine olmak kavramları şu anlamlara gelmektedir; 1- Bir şeyden veya bir kimseden yana olma, aleyh karşıtı. 2- Bir şeyden veya bir kimseden yana olma.

Lehine anlamı nedir?

Lehine bir kişi ya da bir durum karşısında taraf olmak anlamına gelen bir kelimedir. Yani yanında yanı başında anlamına da gelir.

Bu senin aleyhine ne demek?

SENİN ALEYHİNE NE DEMEK? Aleyh kelimesi ise ‘ala “üzere, ile, karşı” + hu “üçüncü tekil eril şahıs iyelik eki” sözcüklerinin birleşimiyle oluşur. Bir kişi karşısındakine “Bu iş senin aleyhine sonuçlanabilir” dediğinde, olayın olumsuz sonuçlarına karşı uyarıda bulunduğu anlamına gelir.

Aleyhine işlemek ne demek?

Bir iş veya bir durumun, birisinin veya birilerinin zararına olması durumudur. Bir şeyden veya birisinden yana olmak anlamına gelen leh kelimesinin karşıt anlamlısıdır. Destek vermekten vazgeçip karşı duruma geçmek demektir. Aleyhine olmak ise bir iş, birinin zararına olmak, onun için iyi olmamak anlamına gelir.

Rejim ne demek inkılap?

Yönetme, düzenleme biçimi, düzen. Bir devletin yönetim biçimi. Rejim İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Rejim: Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol.

You might be interested:  Hissi Kablel Vuku Ne Demek?(Çözünme)

Aleyhine kelimesi ne demek?

Genel olarak çıkar açısından birilerinin ya da birisinin zararına olan unsurlar söz konusu olduğunda aleyhine kelimesi kullanılır. Yani bir kişinin ya da kişilerin çıkarları zarara uğradığı vakit, yaşanan durumun onun için kötü olduğu ortaya çıkar. O yüzden de aleyhine kelimesi kullanılır.

Kadı nın sözlük anlamı nedir?

Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı. Evlenmiş kız. Bayan anlamında kullanılan bir unvan.

Ivmenin anlamı ne?

Fizikte ivme, hızın zamana göre türevi olarak tanımlanır. Büyüklüğü uzaklık/zaman2 olan bir vektörel niceliktir ve cismin hem hızının hem de yönünün şiddetlerindeki değişimini gösterir. İvmeölçer yardımıyla ölçülen ivmenin SI birimi metre/saniye²’dir.

Aleyhine gitmek ne demek?

Karşı, başka bir yoldan giden bir şey demektir.

Öykünmek ne anlama gelir?

Kelime olarak; birine veya bir şeye benzemeye çalışmak, taklit etmek anlamına gelen öykünme, aşağıdaki anlamlara gelebilir: Öykünücü, bir bilgisayar ortamını donanımsal veya yazılımsal olarak taklit eden yazılım. Taklit, bir öğeye benzemeye çalışma, başka kimselerin davranışlarını taklit etme.

Ihracat kelimesinin sözlük anlamı nedir?

İhracat ya da dışsatım, bir malın veya hizmetin yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasıdır. Genellikle bir ülke veya şirket tarafından gerçekleştirilir. İthalat ile birlikte bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur. Bir malın uluslararası pazarda rekabet gücü döviz kuruyla da doğrudan ilgilidir.

Lehine konuşmak ne demek?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında lehine kelimesinin anlamı, ‘Herhangi bir durum ya da kişiye karşı onun tarafında bulunmak’ şeklinde ele alınıyor. ”Onun neyine konuşmak sana bir fayda sağlamaz.” Bu cümlede anlatıldığı gibi birini tarafında olmanın o kişiye fayda etmeyeceği biçiminde ele alınmaktadır.

Lehte veya aleyhte ne demek?

Bir durumun olumsuz sonuçlanması anlamına gelir. Leh ise durumun pozitif yani olumlu sonuçlanmasını ifade eder. Lehine,olay ve durumlar karşısında olumlu ifadedir. Aleyhine ise lehine tam tersi, olumsuz durumu göstermektedir.

You might be interested:  Good Vibes Ne Demek? (Correct answer)

Aleyhinde konusmak ne demek?

Düşüncesini herhangi bir araç kullanarak anlatmak.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *