Alelade Ne Demek?

Alelade TDK ne demek?

Alelade Nedir TDK: Her zaman görülen, olağan, bayağı ve sıradan olarak belirtilir.

Alelade biri nedir?

Alelade; normal ve sıradan olan durumlar veya olaylar demektir. Sadece normal bir gününüz olduğunda, kalkarken, işe giderken ve eve dönerken, bu sıradan, alelade olarak tanımlanacak bir günün örneğidir. Özel bir yeteneğe, kaliteye veya amaca sahip olmamak, sıradan insanlar, sıradan siyah çay gibi örneklendirilebilir.

Alelade işlem nedir?

Alelade kelimesi, içinde herhangi bir sürpriz barındırmayan, gerçekleşmesi her zaman için mümkün olan olay ya da durum demektir. Örneğin sonbahar ve kış mevsiminde yağmur yapması, alelade bir durumdur. Yine aynı şekilde günlük ve rutin olarak gerçekleştirilen şeyler de alelade olarak nitelendirilir.

Alâlede ne demek?

Alelade Kelimesinin Anlamı: Hiçbir özelliği ve değeri olmayan, sıra işi, değersiz, niteliksiz anlamlarında kullanılan bir kelime olarak kullanılmaktadır.

Hukukta alelade ne demek?

Alelade Haklar: Kullanılmasıyla mevcut hukuki durumda hiçbir değişiklik yaratmayan haklardır. Velayet hakkı, vesayet hakkı gibi.

Muvaffakiyet ne anlama gelir?

Muvaffak kelimesinin kelime anlamı başarı demektir. Muvaffakiyet ise başarılı olmak olarak nitelendiriliyor. Özellikle bir iş kolunda, öğrencilerin derslerinde göstermiş oldukları başarılar muvaffak kelimesi ile nitelendiriliyor.

Üstün körü ne demek?

Üstünkörü kelimesi, herhangi bir işi özen göstermeden fazla incelemeden alelade yapma şeklinde ifade edilen bir kavramdır. Türk Dil Kurumu üstünkörü kelimesini; bir işin inceliklerine inilmeden, yüzeysel olarak, gelişigüzel bir şekilde baştan savılarak yapılması şeklinde açıklamaktadır.

You might be interested:  Gakkoş Ne Demek? (Question)

Yadırgamak ne anlama gelir?

Yadırgamak kelimesinin anlamı kendine yabancı gelen bir kimseye, duruma veya şeye alışamamak, ısınamamaktır.

Yadsınamaz ne anlama gelir?

Yok sayılamaz, apaçık, inkar edilemez.

Teşkil olan ne demek?

teşkil etmek ne demek? Oluşturmak, ortaya çıkarmak. Bazen o kadar güzel ve orijinal şeyler söylüyordu ki onları dinlemek itaba ve hücuma maruz kalan için bile bir zevk teşkil ediyordu. Constitute.

Amansız bir mücadele ne demek?

Amansız mücadele nedir? amansız ne demek? Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı, insafsız. Osmanlı hâkimiyetinden sonra, Sırplarla Avusturyalılar arasında amansız bir mücadele başlamıştır.

Aleladelik ne demek?

Alelade olma durumu, bayağılık, adilik.

Tasavvuruna ne demek?

Tasavvur kelimesi birden fazla anlamı ile değerlendirilen sözcüklerden biridir. – Hayal etme, zihinde canlandırma ya da göz önüne getirme. – Amaç, düşünce, niyet, plan veya maksat.

Salt anlamak ne demek?

Salt kelimesi yalnız, tek, sadece, sırf, mutlak anlamlarına gelmektedir. Ayrıca içerisine yabancı bir şey karışmamış olan anlamındadır.

Ne demek muamma?

– Anlaşılmayan, bilinmeyen şey.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *