Alametifarika Ne Demek? (Correct answer)

. . , .

Alametifarika nedir TDK?

TDK ‘ ya göre alametifarika kelimesinin anlamı nedir? Alametifarika, Arapça bir kelime olup ayırıcı özellik veya ayırıcı nitelik anlamına gelmektedir.

Alametifarika nedir kelime anlami?

Alamet-i Farika bir ticari malın belli bir işletmede yapıldığını ya da bir işletmece satışa çıkarıldığını belirtmeye yarayan ve o eşya üzerine konulan ayırıcı alamet, işaret ve yazılardır.

Alametifarika nedir mecaz?

” Alametifarika ” ticaret ve hukuk dili dışında gündelik hayatta da mecazi anlamı ile kullanılabilmektedir. Örneğin; bir kişinin kendisi ile özdeşleşmiş bir özelliği, eşyası, kıyafeti veya davranış biçimi onun ” Alametifarika “sı olarak nitelendirilebilmektedir.

Alametifarika ne demek Ekşi?

bazı ticaret eşyası üzerine konulan, o eşyayı üreten ya da satanı tanıtan resim, harf gibi özel işaret.

Levanten nedir sözlük anlamı?

Levanten ya da argo tabiri ile Tatlısu Frenki, Osmanlı Devleti içinde özellikle Tanzimat sonrasında büyük liman kentlerinde yoğunlaşan ve ticaretle uğraşan Hristiyanları tanımlamak için kullanılır.

Farika ne demek TDK?

a. (fa:rika) esk. Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, ayırmaç.

Sevkülceyş ne demek?

1. Askerî birlikleri sevk ve idâre etme: Bu ikindi saatınde rüzgâr muayyen sevkulceyş noktalarına çekilmiş gibiydi (Ahmet H. Tanpınar).

Seküler kadın ne demek?

Seküler, dinden bağımsız, dinî ya da ruhanî olmayan; manastır düzeninin bir parçası olmayan.

You might be interested:  Sfs Ne Demek Instagram? (Question)

Mantalite nedir Türkçesi?

Mantalite Fransızca kökenli bir sözcüktür. İsim olarak kullanılan mantalite kelimesinin anlamı anlayış, düşünce gücü demektir.

Ihtiras ne anlama gelir?

Peki İhtiras ne demek, İhtiras kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? Aşırı, güçlü istek anlamında kullanılan ihtiras kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Türk Dil Kurumuna göre ikinci anlamı tutku olarak nitelendirilen kelime, isimdir. İki heceden oluşan ihtiras sözlük anlamı tutku ile yakın anlamlıdır.

Farik ne demek?

Türkçe sözcük, Ad halinde ayıran, ayırıcı anlamına gelir.

Alametifarika reklam ajansı kimin?

Serdar Erener, 1995 yılından beri yönetmekte olduğu Y&R/Reklamevi’nden 31 Aralık 2003 tarihinde ayrıldı ve Alameti Farika isimli ajansın başına geçti.

Alameti fabrika ne demek?

Fabrikalarda üretilen malların üzerine konulan, o fabrikanın kütüğe yazdırdığı markalar.

Alameti Farika kimin?

Serdar Erener’in sahibi olduğu reklam ajansı Alamet-i Farika eleman arıyordu, yaratıcı olduğunu düşünenleri görüşmeye çağırıyordu.

Alamat i farika ne demek?

alamet-i farika / alâmet-i farika / alâmet-i fârika / عَلَامَتِ فَارِقَه Bir şeyi diğerinden ayırıcı işaret. Belirgin özellik.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *