Ahmak Ne Demek?

Ahmak demek hakaret mı?

Ahmak bir hakarettir. Ahmak, aklını yeterince kullanma yetisi gelişmemiş, aptal, bön, budala anlamına gelen bir kelimedir.

Ahmak kişi ne demek?

Ahmak: Aklını gerektiği gibi kullanmayan, bön, budala, aptal.

Eski Türkçede ahmak ne demek?

ahmak / احمق (Humk. dan) Pek akılsız, sersem, şaşkın. Anlayışsız.

Herif diye neye denir?

Arapça ḥrf kökünden gelen ḥarīf حريف “sanatkâr, bir mesleğe veya loncaya mensup olan kimse, meslekdaş, yoldaş” sözcüğünden alıntıdır.

Neler hakaret sayılır?

Bir kişiye “şerefsiz”, “haysiyetsiz”, “geri zekalı”, “aptal”, “hayvan”, “müsvedde” vb. gibi sözler söylemenin hakaret suçunu oluşturacağı kuşkusuzdur. “Eşek”, “köpek”, “öküz” vb. hayvan isimleriyle hitap etmek de hakaret suçuna vücut verir.

Namussuz demek hakaret mi?

Örneğin; bir kişiye açık açık ”Salak”, ” Namussuz ”, ”Şerefsiz”, ”Geri zekâlı” şeklinde söylenen sözlerin hakaret niteliğine haiz olduğu aşikârdır. Kişiye isnat edilen somut durumun, kişinin ruhsal, bedensel veya psikolojik durumuna istinaden belirtilmesi de hakaret fiilini oluşturur.

Andaval ne demek?

i. (andavallı’dan) argo. Bön, şaşkın kimse, ahmak, andavallı.

Ahmak ne demek ekşi sözlük?

her güven ardı mırıldanmak durumunda bırakılan iç ses *. bilmedigini bilmeyen.

Budala ahmak ne demek?

Budala, zeka seviyesi geri olan ve ahmak olan kişilere söylenen sözcük çeşitleri arasında yer alıyor.

Ahmak insan nasıl olur?

Aklı hiç olmayana deli denir. Aklı olup da aklını kullanmayana veya kullanamayana ahmak denir. Ahmak, aklı az, görüşü kısa, basiretsiz kimsedir. İmran bin Husayn hazretleri, hadis-i şeriflere ve diğer delillerden değil de, (Bana yalnız Kur’andan bildir) diyen birine, (Ey ahmak!

You might be interested:  Kariyer Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Osmanlıca şişman ne demek?

şahamet. Semizlik, yağlılık, şişmanlık.

Herif olmak nedir?

Herif kelimesi Türkçe’de “sanatkâr, bir mesleğe veya loncaya mensup olan kimse, meslekdaş, yoldaş” anlamına gelir. Arapça ḥrf kökünden gelen ḥarīf حريف z “sanatkâr, bir mesleğe veya loncaya mensup olan kimse, meslekdaş, yoldaş” sözcüğünden alıntıdır.

Ganere herif ne demek?

konya-karaman taraflarında kullanılan rafık, kanka gibi dostluk bildiren ama dostluktan ileri olan tabir. kolay kolay doymayan insanlar için orta anadolu yöresinde kullanılan tabir. asıl anlamı arsız sokak köpeğidir. aydın yöresinde özellikle yaşlıların kullandığı bir kelime.

Arvat ne demek?

Türk Dil Kurumu açıklamalarına göre avrat kelimesi Arapçadan gelen bir sözcüktür. Halk ağzında kullanılmakta olan bir isimdir. Kadın, hanım ve eş anlamlarında kullanılmaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *