Afkur Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Daha çok Trabzon ve Rize gibi Karadeniz bölgesinde yaygın olarak kullanılan afkur kelimesinin en net anlamı köpek gibi ürümek ve havlamak şeklindedir.

Afkur hangi dil?

afkur, havla demektir. karadenizlilerin en çok da trabzonluların kullandığı bir ünlemdir. rumcası ilakso’dur. özellikle ofluların çok kullandığı biz sözcüktür.

Af Gurma ne demek?

afkurma, havlama demektir. karadenizlilerin, en çok da trabzonluların kullandığı bir ünlemdir.

Af kurmak ne demek?

karadenizliler tarafından kapa çeneni şeklinde de kullanılır. bir tek anneannemin bildiğini sandığım sözcük. genelde birini çağırınca ve çağrılan durumu pek takmayınca kızarak “gelsenize, köpek mi afkuruyo burda” şeklinde söylenir karadeniz bölgesinde.

Karadenizlilerde Haçen ne demek?

Yazılı dilde ‘ haçan ‘ şekline dönüşen kelime, Karadeniz ağızlarına da ‘ haçan ‘ şeklinde yerleşmiş. ‘Ne vakit’, ‘ne zaman ki’, ‘her ne zaman’, ‘vakta ki’, ‘madem ki’, ‘ne çabuk’ gibi anlamlara geliyor.

Karadenizde Afkur ne demek?

Daha çok Trabzon ve Rize gibi Karadeniz bölgesinde yaygın olarak kullanılan afkur kelimesinin en net anlamı köpek gibi ürümek ve havlamak şeklindedir.

Uyy haçan ne demek?

” uy haçan ” başlığındaki entrylerin metinlerinde arama yapar. karadenizli nidası, sözü, bişeyi. yapışıyo insana.

Trabzon haçan ne demek?

trabzon ‘da kullanıldığı yere göre ‘madem’ ya da ‘ne zaman ki’, ‘eğer’ anlamlarında kullanılır. ” hacan gelmeyeceğidun, ne tikerdun bizi ayağa?” “ne zaman ki gelirsin” “olur da gelirsen” “geldiğinde” anlamlarının tümünü de karşılar bu örnekte.

Kaçan ne demek?

Kaçan: Eski Türkçede bir kelime. “Ne zaman ki, vakta ki” anlamında Osmanlı metinlerinde geçer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *