Afaki Ne Demek? (Question)

Afaki, gözde lensin bulunmaması durumudur. Ameliyatla alınmış olabileceği gibi delici bir yara veya ülser, veya konjenital bir anomali (kalıtsal bir bozukluk) nedeniyle de olabilir. Akomodasyon kaybı ve hiperopiye neden olur. Vitre veya retinanın çıkması ve glokom bilinen komplikasyonlarındandır.

Afaki nin anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında afaki kelimesi ‘önemsiz ve gereksiz’ şeklinde yer almaktadır. Aynı zamanda bir kaynağa dayanmayan ve hayali olarak da dile getirebiliyor. Buna bir örnek vermek gerekirse; ”Biraz afaki sohbetten sonra oradan kalktık” A. Rasim.

Afaki konuşma nedir?

Afakinin en sık kullanılan anlamı gereksiz ve önemsiz konuşmaktır. Bu nedenle afaki konuşmak kelime grubunun anlamı önemsiz şeylerden bahsetmek anlamına gelir. Net bir konu üzerinde olmayan, havadan sudan yapılan konuşmalara afaki konuşmak denir.

Afaki miktar ne demek?

ufukları andıran, çok yüksek manasında kullanılan kelimedir. yerine astronomik, abartılı veya mübalağalı gibi kelimeler kullanılabilir.

Afaki düşünmek ne demek?

Afaki düşünmek ne demek? Ciddî ve belli bir konu üzerinde olmayan, rastgele, dereden tepeden (konuşma, söz…): Biraz âfâkî sohbetten sonra kalktık (Ahmet Râsim).

Vecd hali ne demek?

Vecd sözcüğü kimi yerlerde aşk ve aşktan gelen coşkunluk anlamında kullanılmaktadır. Bu aşk, tasavvuf edebiyatına göre ilahi aşk olarak nitelenir. Vecd ile anlatılmak istenen, ilahi aşktan gelen heyecandır. Kişi bu heyecana kapılarak kendisini unutacak durumda coşkulu olabilir.

Istiklal Marşındaki Garbın ne demek?

Özellikle İstiklal Marşı ‘nda yer alan ‘ garbın afakı ‘ kelime grubu üzerinden bilinir. Burada garp kelimesi ‘batı’ anlamı taşırken afak kelimesi ise ‘ufuk’ şeklinde tabir edilmektedir. Her ne kadar halk arasında çok fazla kullanılmasa bile değerlendirmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

You might be interested:  Nazım Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Afaki tefekkür ne demek?

Afakî tefekkürde ise bedenimizi kuşatan hava tabakasından yıldızlara ve ötelerine kadar bütün kâinatın düşünülmesi, tefekkür edilmesi söz konusudur. İnsanın, önce evinden çıkıp sonra çarşıları, pazarları dolaşması gibi, tefekküre de nefsinden başlaması, sonra dış âlemi dolaşması en doğrusudur.

Farazi değer ne demek?

Farazi değer ne demek? Serbestçe tasarruf edebileceği değerde esas alınan terekeye, saklı payların tespitinde esas alınan terekeye farazi tereke denir ve uygulamada, davalarda esas alınan tereke de budur. Tasarruf oranının hesabında, Yasal miras paylarının tespitinde, Saklı payların tespitin tespitinde terekedir.

Farazi bir soru ne demek?

Farazi soru ne demek? Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazi, tahmini.

Afakiler kimdir?

Herhangi bir Müslümanın hac ya da umre için mikat yerlerinden ihramsız geçmesinin caiz olmadığı ifade edilir. Mikatler ikamet edilen yerlere göre farklılık gösterir. Bu yerler Mekke’de oturanlar, Hıll’de oturanlar ve afakiler (Mekke ve hıll dışında oturanlar) olarak isimlendirilmektedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *