Yozgat’ta asansör denetimleri sürüyor

Yozgat Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Yozgat’ta binalarda bulunan asansörler denetlendi.
Yayınlanma tarihi: 23 Nisan 2015, Perşembe günü, saat: 08:35

Yozgat Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürü Yusuf Şahin, denetimlerin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan 2015 yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Programına göre yapıldığını belirterek, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği kapsamında asansör bakım firması veya yetkili servislerinin asansör bakımı yapabilme yeterliliğinin olup olmadığına dair hizmet denetiminin de yapıldığını söyledi.

Şahin, Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında asansör denetimi yapıldığını, Yozgat’ta 8 adet asansör firmasının faaliyet göstermekte olduğunu ve bunlardan 7 adedinin hem montaj hem bakım hizmeti verdiğini, birinin ise sadece bakım hizmeti sunduğunu belirtti.

Şahin, söz konusu denetimlerde; Doküman/belge/etiket incelemesi, Teknik dosyanın içeriği, AT Uygunluk Beyanının uygun olup olmadığı, güvenlik aksamlarına yönelik AT Uygunluk Beyanının ve/veya CE Uygunluk Belgesinin varlığı ve asansör monte eden firmanın CE Uygunluk Belgesinin bulunup bulunmadığı, teknik inceleme gibi detaylara bakıldığını ifade ederek “ Asansöre yönelik Bakanlığımızca hazırlanan kontrol listesi doğrultusunda gerçekleştirildiğini kaydetti.

Asansörlerin aylık bakım ve yıllık kontrolleri ile güvenli asansör kullanımı konusunda aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Şahin şunları söyledi:

“İnsan hayatına konfor ve kolaylık sağlayan asansörler teknik düzenlemelere uygun olmaması ya da ehil ve yetkili olmayan kişilerce bakımının yapılması durumunda ölümle sonuçlanabilecek kazalara zemin hazırlamaktadır. Asansörlerin güvenilir ve emniyetli çalışabilmesinin en temel kriteri doğru bakım hizmetinin verilmesidir. Bina sorumlularının kendilerinin ve yakınlarının da asansörleri kullandığını, oluşabilecek kazalarda yasal sorumluluklarının bulunduğunu gözeterek Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği ile kendilerine yüklenen görev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.

Asansörlerin aylık bakımlarının yetkili kişilere yaptırılması yasal bir zorunluluktur. Bakımların yetkili kişilerce yapılmaması durumunda bina yöneticisi sorumludur. Ancak İl Müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde, çoğu bina yöneticisinin bu sorumluluklarından haberdar olmadıkları tespit edilmiştir.”

BİNA SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Bina sorumlusu (yöneticisi); asansörün Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine uygun olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakımını yaptırmaktan sorumlu olduğunu kaydeden Şahin şu açıklamalarda bulundu:
“Kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için de yılda en az bir kere A Tipi Muayene Kuruluşuna asansörün yıllık periyodik kontrolünü yaptırmaktan sorumludur.Yıllık kontrol neticesinde asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise bina sorumlusunca asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmez. Kontrol sonucunda asansöre yapıştırılan “Kırmızı Etiket” asansörün hizmet dışı bırakılması gerektiğini ifade etmektedir. Asansörlerin kullanılması esnasında, can ve mal güvenliğini teminen sürekli kontrol altında tutulabilmesi için; bina yöneticisi, asansörü monte eden veya onun yetkili servisiyle veya bir başka asansör monte eden veya onun yetkili servisiyle aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapmak zorundadır. Bina yönetimlerince bakım sözleşmelerinin mutlaka TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip, montajcı bir firma veya montajcı bir firma ile noter onaylı sözleşme imzalayan ve yetkili servis özelliği kazanan firmalarla yapılması gerekmektedir.”

BAKIM YAPAN FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Yusuf Şahin, bakım yapan firmanın yükümlülükleri ile ilgili olarak ta şu açıklamalarda bulundu:
“Bakım yapan firmaca temin edilecek asansör bakım defteri asansörün varsa makine dairesinde veya bina sorumlusunca kalıcı olarak muhafaza edilir. Her bakımdan sonra asansör bakımı ile ilgili yapılan bütün işlemler asansör bakım defterine işlenir. Bakım yapan firmalar, can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk taşıması durumunda, bina sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirir. Bilgilendirme yapıldıktan sonra bina sorumlusu, asansörün uygun hale getirilmesini sağlamak zorundadır. Bakım yapan firmanın yazılı ihtarına rağmen uygunsuzluk giderilmediği takdirde sorumluluk bina yöneticisine aittir. Bakımı yapan firma, bina sorumlusunun, iki kişiden az olmamak üzere asansör sayısını dikkate alarak belirleyeceği sayıda kişiye acil durumlarda kurtarma çalışması konusunda eğitim vermek zorundadır.”

Şahin açıklamalarını şöyle tamamladı:“Asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yıllık kontrolü yapının bağlı bulunduğu ilgili belediye tarafından, A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır. A Tipi Muayene kuruluşunca verilecek olan muayene raporu üç nüsha olarak tanzim edilir ve ilgili belediyede, bakım yapan firmada ve bina sorumlusunda birer nüshası muhafaza edilir. Bina sorumlusunca yıllık kontrolüne izin verilmeyen asansör, A Tipi Muayene kuruluşu tarafından yapının bağlı bulunduğu ilgili belediyeye bildirilir ve yıllık kontrolü yaptırılıncaya kadar hizmet dışı bırakılması sağlanır. Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise, asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmez. Buna rağmen, asansörün çalıştırılmasından bina yöneticisi sorumludur. Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden ilgili belediye sorumludur. Yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında, bina yöneticisince kontrolüne izin verilmeyen veya asansör monte eden veya onun yetkili servisinin nezaret etmekten imtina etmesi nedeniyle kontrolü yapılamayan veya kontrol neticesinde can ve mal güvenliği açısından tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilmeyen asansör, yıllık kontrolü yapılıncaya kadar veya gerekli düzeltme faaliyetleri tamamlanıncaya kadar, yapının bağlı bulunduğu ilgili belediye tarafından hizmet dışı bırakılır.
Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunmasının temini bakımından ilimiz dahilinde asansör denetimlerimiz aralıksız bir şekilde sürdürülecektir.”

Etiketler: yozgat   asansör   bakım   bilim   sanayi   teknoloji   yusuf şahin  
Lütfen yorumunuzu yazarken hakaret ve küçük düşürücü ifadeler kullanmamaya özen gösteriniz.

YorumlarHiç Yorum Yapılmamış.     'İLK YORUMU SEN YAP'

Adınız Soyadınız:

E-Postanız:

Yorumunuz:

3 + 5 = ?

 
haber yazılımı: buki