Yozgat Grandser Otel’de “Yenidoğan Canlandırma Eğitimi”, acil servis doktorları ve çalışanları, yenidoğan yoğun bakım, doğumhane ve ameliyathane çalışanlarına, Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Canlandırma (NPR) Ekibi tarafından, teorik ve uygulamalı olarak verildi.

Eğitim sonrası, yapılan sınavda başarılı olan sağlık personellerine Bakanlık onaylı sertifika verildi. Eğitimden sonra Bakanlık ekibi, Bozok Üniveriste Hastanesi, Sorgun Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesinde yoğun bakım, ameliyathane ve doğumhane servislerine değerlendirme ziyaretleri yaptı. 

Türkiye’de bebek ölüm sayılarının azaltmak, yenidoğanlarda  problemlerle nasıl müdahele edileceğini öğreterek, bilgilerin güncellenmesini amaçladıklarını belirten Kurs Sorumlusu, Bakanlık Eğitmeni Dr. Hakan Uludağ ayrıca yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Toplumdaki ekonomik ve sosyal durumun iyileşmesi ve sağlık alt yapısının güçlenlendirlmesi ile bebek ve çocuk ölümlerinde azalmalar görülür. Erken tanı ve tedavi, gebelik ve doğum sırasında verilen bakımın iyileştirilmesi gibi sağlık ile doğrudan önlemler alınarak ölümler azaltılabilir. 

Tüm dünyada yılda 4 milyon yenidoğan ölmekte ve bunların %23’ü doğum sonrası  solunumun, kalbin durması  yani asfiksiye bağlı kaybedilmektedir. 

Doğumu izleyen dakikalar bebeğin rahim dışındaki yaşama uyum sağlamasına yardım edilmesi gereken kritik dakikalardır. Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur. Her yenidoğanın, yeterli bir resütasyona (canlandırmaya) hakkı vardır. Bu ise doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olmasıyla birlikte, burada çalışan sağlık personelinin yenidoğan canlandırmasında becerili olmalarını ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmelerini gerektirir” dedi. 

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin ise yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Her doğum salonunda eğitilmiş en az bir personelin mutlaka bulunmasının amaçlandığı, bu eğitim  programları ilimizde, Bakanlık ekibimiz tarafından sağlık personellerimize verildi. 

Asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amacıyla 1998 yılında başlatılmış olan Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında yer alan uygulayıcı ve eğitici eğitimleri Türkiye geneline yaygınlaştırılarak, 2014 yılı sonu itibariyle 2.310 uygulayıcı kursunda, 47.382 sağlık personeli (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, Anestezi Uzmanları, Pratisyen Hekimler, Ebeler, Hemşireler, Anestezi Teknisyenleri v.s.) eğitilmiştir.
 
“Doğum odasındaki herkesi” hedefleyen bu eğitim programının, ülkemizde doğumda gelişebilecek yenidoğan mortalitesini ve asfiksinin yol açacağı sekelleri en aza indirebilme konusunda önemli bir yer tuttuğu gerçektir” dedi.