Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ve moderatörlüğünü Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın yaptığı “Arkeometri ve Turizm”  konulu panele Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Özköse, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Saçmacı, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçarslan, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Lütfi İbiş, Yozgat Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner, iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Turizm Fakültesi olarak ilk kez böyle bir panel düzenlediklerini söyledi. Prof. Dr. Böyükata; “Düzenlediğimiz panel ile üniversitedeki öğretim elemanlarının eğitim ve uzmanlık alanlarından hareketle, Yozgat’ta var olan potansiyellerle ilişkilendirerek, köprü niteliği oluşturması ve yeni fikirlerin çıkabilmesi için de zemin sunmak niyetindeyiz. Fikir dediğimiz şey, zihinsel bir ürün olarak hafızamızda, belleğimizde var olan; okuyarak, gezerek, duyarak, dinleyerek öğrendiğimiz birçok bilginin ve birbirinden bağımsız pek çok unsurun bir şekilde ilişkilendirilerek yeni bir düşüncenin oluşması olarak tanımlanabilir. 

Bu yeni fikirler, yapmak istediğimiz bir araştırma faaliyetinin ya da çalışmanın özgünlüğünü yükselten ve değer katan en önemli noktadır. Dolayasıyla bir proje ve araştırma faaliyetinin en özgün yanı nitelikli fikirle ilişkilidir.  Ümit ediyoruz ki, bu panel ile yöremize ve birçok alanda bakir olan konuların bir kısmına kısmen değinilecektir. Bugün ele alacağımız Arkeometri ve Turizm kavramları her ne kadar birbirinden uzak, farklı uzmanlık alanları gibi görünse de temelde ilişkili olan kavramlardır. Arkeometri kültür tarihini anlamada arkeologlara ışık tutan, yardımcı olan ve bu amaçla antik eserlerin, materyallerin incelenmesi aşamasında birçok temel bilimcinin çalıştığı bir bilim dalıdır. Seri olarak devam ettirmek istediğimiz bu tür panellerimiz bundan sonraki süreçte de değişik konularla devam edecektir.” dedi. 

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey ise, bugünün kendisi için çok önemli ve anlamlı olduğunu söyledi. Bozok Üniversitesi Rektörü olarak en çok üzerinde durduğu konunun üniversite ile şehrin bütünleşmesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Salih Karacabey, “Yozgat, yer altı tarihi yer üstünden çok daha eski olan bir yöredir. Yer altı tarihi araştırıldığında, pek çok şehirden daha eski olan bir yerleşim birimidir. Bizim üniversitemizde arkeoloji bölümü var. Şu anda asistan arkadaşlarımız var. Öğretim üyemiz henüz yok. İnşallah bundan sonraki Arkeometri ve Turizm panelinin ikincisini yaparken hem Turizm Fakültemizin faaliyete geçmiş olmasını, hem de arkeolojide hoca kadromuzun tamamlanarak şehrimizin tarihine ışık tutacak çalışmaların Bozok Üniversitesi tarafından yapılıyor olmasını arzu ediyorum. Bu panelin düzenlenmesinde emeği geçen Turizm Fakültemiz Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile Arkeometri ve Turizm konusunda bizlere bilgi verecek arkadaşlarımızı tebrik ediyor, panelin başarılı geçmesini diliyorum.” diye konuştu.

Panele konuşmacı olarak katılan İstanbul Üniversitesi öğretim elemanı Doç. Dr. Ozan Ünsalan, Fizik ve Kimya gibi temel bilimlerin Arkeometri alanındaki uygulamalarının öneminden bahsederek; “Bu konularda ilerleme kaydedilmesi, ancak ve ancak disiplin ayırt etmeksizin disiplinler arası çalışmalar ile mümkün olacaktır. Tarihi yapıların, yazma eserlerin, kitap ciltlerinin, parşömenlerin, yağlıboya tabloların, boya maddelerinde kullanılan pigmentlerin, kazılarda ortaya çıkan, ok uçları, seramikler, çanak ve çömlekler, mücevherler gibi tarihi eserlerin, gerek Fizik gerekse diğer branşlar ile ortak çalışmak suretiyle; tarihimizi aydınlatmada ne derece önemli rol oynadığından söz edilebilir. Bu malzemelerin yapılarının bilinmesi, malzemelerin ileriki dönemlerde korunması ile ilgili olarak geliştirilecek yeni yöntemlere de ışık tutacaktır.” dedi. Doç. Dr. Ünsalan, Arkeometri konusunda yaptığı çalışmalardan örnekler aktardı ve Yozgat’ta da bu alanda yapılabilecek çalışmaların var olduğunu ifade etti. 

Yrd. Doç. Dr. Hacı Çoban, tarihi seyri içerisinde pek çok medeniyetin Yozgat yöresinden geçmiş ve yerleşik medeniyet izlerinin tespit edilmiş olduğunun altını çizerek; “Bu bölgede Hitit ve Galatlar başta olmak üzere pek çok antik döneme ait çalışma olanları bulunmaktadır.” dedi. Yrd. Doç. Dr. Hacı Çoban, bölgede geçmişte yapılan çalışmalardan da örnekler sundu ve çalışma tekniklerine ilişkin bilgiler aktardı. 

Yrd. Doç. Mustafa Sarkım ise, Turizm ile ilgili temel kavramlardan bahsederek, Turizm Potansiyelleri açısından Yozgat ve çevresini değerlendirdi. Yrd. Doç. Mustafa Sarkım, “Tek bir konu etrafında oluşturulacak Turizm faaliyetleri bölge için yeterli gelmeyecektir. Çeşitlendirilerek var olan fırsatlardan hareketle paket oluşturulmalıdır.” dedi. Ayrıca Yrd. Doç. Mustafa Sarkım benzer çalışmaların önemine değinerek, Arkeoloji gibi diğer alanlarda da toplantılar yapılarak, il ölçeğinde koordinasyon eksikliğinin giderilmesine dönük değerlendirmelerde bulundu.

Yozgat Müze Müdürü Hasan Kerim Şenyurt, Arkeolojinin tanımı, amacı ve yararları konusunda kısa tanımlamalar yaparak; arkeolojinin zaman ve mekan açısından sınırları, arkeolojinin malzemesinin neler olduğu, metodu, arkeolojik eserlerin korunması, onarımı ve düzenlenmesi konularında bilgiler aktardı. Müdürü Hasan Kerim Şenyurt, “Yozgat ilindeki arkeolojik çalışmalar uzun yıllardır devam etmektedir. Halen yılın belli zamanlarında kazı çalışmaları devam etmektedir. Sınırlı alanlarda dahi pek çok arkeolojik öneme sahip yer tespit edilebilmektedir. Yozgat’ın merkez dahil 14 ilçesinde 250 kadar arkeolojik sit alanı ve 190 adet tek yapı ölçeğinde taşınmaz kültür varlığı tespit edilerek kayıt altına alınmıştır. Bu tespit çalışmaları halen devam etmektedir.” dedi. Yozgat’ın önemli düzeyde arkeometri ve arkeoloji bilimi açısından potansiyel barındıran bakir bir bölge olduğunun altını çizdi. 

Panel sonunda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadri Özköse ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Saçmacı kısa değerlendirmelerde bulunarak faydalı bir toplantı olduğunu ifade ettiler. Kendilerine söz verilen bazı katılımcılar ise “Arkeometri ve Turizm” konusundan bilgiler edindikleri ifade ederek, Yozgat için yapılabilecekler konusunda kısa önerilerini paylaştılar.

Panel vesilesiyle Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey, “Yozgat Potansiyelleri Paneli” fikrini geliştirip hayata geçiren, Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve değerli bilgilerini katılımcılarla paylaşan panelistlere günün anısına teşekkür plaketi takdim etti.