Bölge illerinin kalkınmasına hız vermek amacıyla 2011 yılında kurulan Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi bölgedeki kalkınmışlık farklılıklarının ortadan kaldırılmasına yönelik projeler hazırlayıp, uygulamaya koyuyor. Bu proje kapsamında yer alan  Aksaray, Konya, Karaman ve Niğde illeri içerisine ilimizde dâhil edildi.
 
Kalkınma Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren bölge kalkınma idarelerinin görev süreleri uzatılırken İlimizin Türkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgesi olması nedeniyle KOP idaresi kapsamına alındı.
 
Kalkınma Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Konya Ovası Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdarelerinin görev süreleri Bakanlar Kurulu kararıyla 31 Aralık 2019’a kadar uzatıldı. Söz konusu karar 8 Haziran 2016 tarihli ve 29736 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak, aynı gün yürürlüğe girdi.  Aksaray, Konya, Karaman ve Niğde illerini içine alan Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi’ne İlimizin yanı sıra Nevşehir’in de eklenmesiyle, KOP illerinin sayısı 6'ya yükseldi.