Olağanüstü Hal Kapsamında (OHAL) Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlanan 670 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde alınan bazı tedbirler kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ / PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunan personelin görevlerine son verildi. 

KHK’ya göre ekli listede Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 3. sınıf emniyet müdürü E. S., B. S., M. F., C. A., N. Ç., H. A., T. Ü.l, 4. sınıf emniyet müdürü C. A., F. B., Ö. K., M. K., Emniyet Amiri K. E., O. S. T., İ. O., A. S., Komiser Yardımcısı H. K., T. K., B. C., M. K., M. A., N. Ö., İ. Ö.K, Polis Memuru O. T., O. Ö., M. T., Y. K, F. Y., M. K., E. C. K., E. E., polislikten atıldı. 

KHK’ye göre başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından çıkarılan personele ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacağı ve haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edileceği belirtildi. 

Kamu görevinden ve Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından çıkarılan kişilerle ilgili yapılacak işlemler KHK’da şöyle belirtildi: 

“Mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır; bunlar hakkında aynca 4 üncü madde hükümleri uygulanır. Bunların silah ruhsatlan, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler Özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir."