Amasya Valisi Salih Işık’ın ev sahipliğinde Belediye Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıya, Vali Kemal Yurtnaç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Tokat Valisi Cevdet Can, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç,  Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Samsun Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan, DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Kanık ile çeşitli kurumlardan ve çevre illerden temsilciler katıldı.
 
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Salih Işık şunları kaydetti: “Bilim ve teknolojideki gelişmelerle doğru orantılı olarak toplumların refah seviyesi artmış ve buna bağlı olarak da üretim ve tüketimde önemli artışlar meydana gelmiştir. Bunun neticesinde farklı sektörlerdeki su talebi su kaynakları üzerinden ciddi baskılar oluşturmuştur. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde, su arzı ve talebi arasında dengenin sağlanması için, fiziki planlama ile su kaynaklarının planlaması birlikte yapılmaya başlanmıştır. Kısaca su kaynaklarının havza bazlı yönetimi ön plana çıkarılmıştır. Havza esaslı su yönetimi de aslında sürdürülebilir kalkınmanın en önemli bileşenidir. Daha değişik bir ifadeyle su kaynaklarının, kaynaktan denize kadar bütüncül bir yaklaşımla ele alınması, planlanması ve kullanıma sunulması, bizden sonraki nesillere uygun bir şekilde aktarmak zorunda olduğumuz aslında kıt olan su kaynaklarımız açısından büyük önem arz etmektedir” dedi.
 
HAVZA SINIRLARI İÇERİSİNDE 11 İL VAR
Ülkemizde büyük akarsuların, doğduğu kaynaktan denize döküldüğü noktaya kadar olan sahaları ifade eden 25 adet su havzası tespit edildiğini belirten Vali Işık, “Yeşilırmak havzası da 14 nolu havzayı ifade etmektedir. Havzaya ismini veren Yeşilırmak nehri, Sivas ilinin sınırları içerisinde yer alan Köse ve Kızıldağ dağlarının yamaçlarından doğup Samsun ili Çarşamba ilçesinden Karadeniz'e dökülmektedir. Havzanın Türkiye alanına oranı yüzde 5'tir. Tokat, Samsun, Amasya, Çorum, Sivas, Gümüşhane, Yozgat, Giresun, Erzincan, Ordu ve Bayburt olmak üzere 11 il havza sınırları içerisindedir. Havza içerisinde 4 il merkezi (Tokat, Samsun, Amasya, Çorum), ile birlikte 194 belediye/belde bulunmaktadır. 2009 nüfus sayımı sonuçlarına göre havza nüfusu 1 milyon 866 bin 200 kişidir” diye konuştu.
 
Yeşilırmak nehrinin önemli kollarının Çekerek Irmağı, Kelkit çayı, Tersakan çayı, Destek çayı, Deli çay ve Kuru çay olduğuna değinen Vali Işık, “Havza bazında birden çok il ve çok fazla miktarda kurum, kaynak planlama ve kullanım faaliyetleri bulunmakta, sadece il bazında öngörüler üzerine kurulan planlamalar zaman zaman kıt kaynakların israfına neden olabilmektedir. Bu nedenle su kaynaklarının havza bazında ele alınması ile su kaynaklarının havza bazında daha etkin yönetimini sağlayacak, havzalarda görev ve yetkileri net olarak tanımlanmış, havza yönetim heyetleri oluşturulmuştur. Havza yönetim heyetlerinin oluşturulmasındaki yasal dayanak, 20.05.2015 tarih, 29361 sayılı resmi gazetede yayınlanan "havza yönetim heyetlerinin teşekkülü, görevleri, çalışma usul ve esasları " hakkındaki tebliğidir. İlgili tebliğ gereği 6 ayda bir toplantı yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bugün itibarıyla Yeşilırmak havzası havza yönetim heyeti olarak 2017 yılının birinci toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıdaki ana gündem maddemiz ise Yeşilırmak nehri, Tersakan ve Çekerek çayları üzerinde bugüne kadar meydana gelmiş olan kirliliği önlemek amacıyla kısa, orta ve uzun vadede ilgili kurumlar nezdinde yapılacak olan çalışmaları müzakere etmek ve bunları bir eylem planına dönüştürmektir.” Şeklinde konuştu.
 
Vali Işık’ın konuşmasının ardından heyetin çalışma prensipleri ve görev alanlarına ilişkin olarak bir sunum yapıldı. Sunumda Yeşilırmak Havzasında akarsu ana ve yan kollarda kirliliği önlemek maksadıyla Yapay Sulak Alanlarının oluşturulması, Su Kaynaklarına yapılan müdahalenin izlenmesi ile ilgili genelgenin değerlendirilmesi, Yeşilırmak Havzası içerisinde bulunan İllerimizde yapılan Su Koordinasyon Toplantıları kararlarının değerlendirilmesi gibi konular ele alındı.