Yozgat'ta 2008 yılından beri çalışma yürütülen Uşaklı Höyük'te, tapınak ve kale olduğu tahmin edilen tarihi iki yapı bulundu. Çalışmaya devam eden arkeologlar buluntuların, bölgenin çok önemli bir yerleşim yeri olduğunu, büyük bir şehir olduğunu gösterdiğine dikkat çekiyor.

Yozgat'taki Uşaklı Höyük'te tapınak ve kale olduğu düşünülen iki yapı gün yüzüne çıkarıldı. Bölgede kazı çalışmalarını yürüten arkeologlar Uşaklı Höyük bölgesinin Hitit metinlerinde bahsi geçen Zippalanda olma ihtimali üzerinde duruyor. 

Uşaklı Höyük'te, arkeoloji kazıları 2008 yılında Floransa Üniversitesinden Profesör Doktor Stefania Mazzoni başkanlığında başladı.

2015 yılında 4 bin yıllık çivi yazılı tabletin bulunan bölgede bu yıl aşağı ve yukarı şehir olarak adlandırılan kalıntılar arasında birisi tapınak, diğeri kale olduğu tahmin edilen iki yapıya rastlandı.

Kazı Başkan Yardımcısı Floransa Üniversitesinden Doktor Valantina Orsi, daha önce gerçekleştirdikleri yüzey araştırması ile bölgeyi tanımaya çalıştıklarını, höyüğün önemli tarihi özellikler taşıdığını söyledi.

Yüzeyinde bulunan çanak, çömlek ve Hititçe çivi yazılı 4 tablet parçasının, höyüğün Hitit döneminde geliştiğini gösterdiğini aktaran Orsi, "Uşaklı Höyük'ün Hitit metinlerinde bahsi geçen Zippalanda olma ihtimali var. Uşaklı Höyük'ün Hitit başkentinden Alişar’a giden yol üzerinde olması, coğrafi konumu ve Kerkenes Dağı’na yakınlığı bu saptamaya uymaktadır." dedi.