Bozok Üniversitesi ve Yozgat Belediyesi işbirliği ile "Konak Sohbetleri" adı altında her hafta Çarşamba günleri Hüzni Baba Tarih, Edebiyat ve Musiki Konağı'nda gerçekleştirilen sohbetin bu haftaki konuğu Bozok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayyip Duman oldu. 

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayyip Duman “Türk Atasözlerinde Çocuk ve Eğitim” temalı konuşmasında çocuğun aile ve toplumdaki yeri, bir kültürün aynası olarak kabul edilen atasözleri ile çocuk ve eğitim konuları hakkında aydınlatıcı bilgiler aktardı.

Geleneksel Türk kültüründe çocuk, çocukluk ve eğitimi ile ilgili çok sayıda atasözü bulunduğu belirten Prof. Dr. Duman, Türk toplumlarında çocuğa ve onun eğitimine büyük bir değer ve önem verildiğini sözlerine ekledi. Prof. Dr. Duman konuşmasının devamında; “Türk toplumunun çocuk ve eğitimine ilişkin görüşlerini yansıtan Türk atasözleri; eğitim sorunlarının eğitim bilimciler tarafından ele alındığı, eğitim uygulamalarına yön verecek, eğitimi iyileştirecek ve geliştirecek kuramların ortaya atıldığı, eğitim sorunlarının bilimsel yöntemlerle araştırıldığı devirlerden önce Türk toplumlarının, gözlem ve deneyimlerine dayanarak, yaşadıklarından dersler çıkararak, çocuk ve eğitimi ile ilgili, eğitim biliminin ortaya koyduğu sonuçlarla tutarlı, değerli bilgilere sahip oldukları anlaşılmaktadır. Çünkü atasözleri, uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak, kısaca söylenmiş ve halka mal olmuş öğüt ve gerçek sözlerdir. İçinden çıktığı toplumun insanlara, olaylara kısaca hayata bakış açısını yansıtır. Bunun için yine bir başka atasözü olan “Atasözü kitabidir, yabana atılmaz” özdeyişiyle, atasözlerinin yol gösterici, aydınlatıcı ve öğretici özelliğine dikkat çekilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayyip Duman’ın dinleyicilerin sorularını cevaplamasıyla sohbet sona erdi.