Yozgat Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, İl Müdürlüğünde staj yapan öğrencilerle toplantı yaparak, stajerlerin okudukları okul ve bölümleri hakkında bilgi aldı. 

Stajer öğrencilere Kurum ve genel mesleki konularda tavsiyelerde bulunan İl Müdürü Özdemir; "Stajlarda öğrencilerimize Kurumun işleyişi, yapılan arazi çalışmalarımız ve mesleki konularla ilgili pratik bilgiler verilerek stajer öğrencilerimizi mesleğe ve hayata hazırlayıp ülkesine ve milletine faydalı insanlar yetiştirme amacını gütmekteyiz.

Bu amaçla İl ve İlçe Müdürlüklerimizle 2016 yılında üniversitelerin tarım ve hayvancılık bölümlerinde okuyan öğrencilerden bütçe imkânları doğrultusunda 45 kişiyi staj programına aldık. Şuan stajlar devam etmekte ve öğrencilerimize 3308 sayılı Kanunu 25. Maddesi gereğince asgari ücretin %30’u kadar ücret ödenmekteyiz.
         
Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzün vizyonu Ülkemiz ve İlimizin Tarım, Hayvancılığı ve Gıda Güvenliğini en ilerilere taşımaktır. Bilindiği üzere tarım ve hayvancılık İlimizin ana geçim kaynağı ve en önemli sektörüdür.

Son yıllarda gelişen konjonktür, temiz tarımla üretilmiş güvenilir gıdayı ön plan çıkarmaktadır. Ayrıca natif tıbbın ve bitkisel tedavi yöntemlerinin bilimsel çevrelerce kabul görmesi gibi nedenlerle tarım ve hayvancılık daha da öne çıkmaktadır. Öyle görünüyor ki yakın gelecekte önem bakımından Tarım ve Hayvancılık sektörü sanayi sektörünün bile önüne geçecektir.
       
Bu nedenle mesleki bilgi ve beceri olarak kendinizi iyi yetiştirin. Kurumumuz olarak sizlere yardımcı olmaya her zaman hazırız. İl Müdürlüğü olarak bizim yaptığımız hizmetlerden çok daha iyi hizmetleri gelecekte sizlerin yapması gerekiyor. Bizleri yeterli görmeyin. Sizler Ülkemizin tarım ve hayvancılığını çok daha ilerilere taşıyın." dedi.